Verbod en ontbinding motorclub Satudarah Motorcycle blijft in stand

13 november 2020

De uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 18 juni 2019 met betrekking tot de verbodenverklaring en ontbinding van Satudarah MC (daaronder begrepen de chapters en de support clubs Saudarah en Supportcrew 999) blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

De zaak

Satudarah MC is een motorclub die in 1990 is opgericht. Satudarah kent lokale afdelingen, zogenoemde chapters. Naast de chapters zijn er ook drie zogenoemde support clubs: Saudarah, Supportcrew 999 en Yellow Snakes MC. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in een civiele procedure verzocht Satudarah verboden te verklaren en te ontbinden, omdat volgens het OM de werkzaamheid van Satudarah in strijd is met de openbare orde.
De rechtbank Den Haag heeft op 18 juni 2018 Satudarah, inclusief de support clubs Saudarah en Supportcrew 999, verboden verklaard en ontbonden. Yellow Snakes is een zelfstandige vereniging die volgens de rechtbank niet onder de verbodenverklaring en ontbinding van Satudarah valt. In hoger beroep heeft het gerechtshof op 18 juni 2019 de uitspraak van de rechtbank grotendeels in stand gelaten. Het gerechtshof heeft daarbij duidelijk gemaakt dat ook de chapters onder de uitgesproken verbodenverklaring en ontbinding vallen.

Cassatie(klachten)

Door zowel Satudarah (waaronder Saudarah en Supportcrew 999) en Yellow Snakes als door het OM worden in cassatie klachten gericht tegen de uitspraak van het gerechtshof.

Advies advocaat-generaal

De advocaat-generaal (AG) heeft op 12 juni jl. in zijn advies aan de Hoge Raad uiteengezet dat deze cassatieklachten in zijn visie moeten worden verworpen.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt - in lijn met dit advies - dat de cassatieklachten niet slagen. De Hoge Raad heeft die klachten zonder inhoudelijke motivering afgedaan omdat deze ongegrond zijn en geen juridisch belangrijke nieuwe vragen oproepen.

Met de uitspraak van de Hoge Raad is het verbod en de ontbinding van motorclub Satudarah Motorcycle (daaronder begrepen de chapters en de support clubs Saudarah en Supportcrew 999) definitief.

Uitspraak op rechtspraak.nl

ECLI:NL:HR:2020:1789