Diplomaat vrijgesteld van betalen parkeerbelasting

6 november 2020

Een diplomaat die niet betaalde voor een betaaldparkerenplaats en daarvoor een naheffingsaanslag parkeerbelasting kreeg, hoeft deze niet te betalen. Vanwege zijn diplomatieke status is hij vrijgesteld van parkeerbelasting. Dat volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad van vandaag.

De zaak

Belanghebbende is door Bulgarije gedetacheerd als ‘nationaal lid’ van Eurojust. Hij parkeerde zijn auto op een betaaldparkerenplaats zonder parkeerbelasting te voldoen. Daarvoor is hem een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. Belanghebbende neemt het standpunt in dat hij wegens zijn diplomatieke status is vrijgesteld van parkeerbelasting. De rechtbank stelde hem in het gelijk. Het gerechtshof bevestigde de uitspraak van de rechtbank. De gemeente Den Haag stelde tegen de uitspraak van het hof beroep in cassatie in.

Advies advocaat-generaal

De advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad adviseerde tot ongegrondverklaring van dat cassatieberoep (ECLI:NL:PHR:2020:697).

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad acht het cassatieberoep ongegrond. Op grond van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961 zijn diplomatieke ambtenaren in beginsel vrijgesteld van alle belastingen. Op deze vrijstelling geldt een uitzondering voor onder andere ‘heffingen wegens bepaalde verleende diensten’.

De Hoge Raad overweegt dat die uitzondering zo moet worden uitgelegd dat heffingen die uitsluitend dienen als een bijdrage van de gebruiker in de kosten van verleende diensten zijn uitgesloten van de vrijstelling. De parkeerbelasting wordt niet uitsluitend geheven als retributie voor geleverde diensten, maar ook als instrument in het kader van de parkeerregulering. De uitzondering op de belastingvrijstellingen voor diplomaten is daarom niet van toepassing.

Uitspraak rechtspraak.nl

ECLI:NL:HR:2020:1729