Update 15 mei: werkwijze Hoge Raad i.v.m. coronavirus

15 mei 2020

Vorige week heeft het kabinet onder meer aangekondigd een aantal al eerder getroffen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te verlengen. Dit geldt onder meer voor de maatregelen voor werksituaties, die ongewijzigd blijven. Dit betekent dat de leden van de Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad en medewerkers zo veel mogelijk thuis werken met uitzondering van hen die strikt noodzakelijk in het gebouw aanwezig moeten zijn.

De Hoge Raad hanteert voor de eigen organisatie als uitgangspunt dat de overheidsmaatregelen stipt worden opgevolgd. Binnen die grenzen zal zoveel mogelijk worden gewaarborgd dat de primaire, rechtsprekende taak door kan gaan.

Toegang gebouw

Het gebouw is niet toegankelijk voor publiek.

De centrale balie is voor procespartijen op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Binnen die tijdsbestekken zijn ook de griffies telefonisch bereikbaar.

Rolzittingen

De administratieve rolzittingen op dinsdag (straf) en vrijdag (civiel en belasting), waarop onder meer de uitspraken worden gedaan, vinden doorgang en zijn toegankelijk, indien gewenst, voor de procespartijen. In verband met de sluiting van het gebouw vinden de rolzittingen zonder publiek plaats. Media die aanwezig willen zijn bij een uitspraak, dienen vooraf contact op te nemen met de persvoorlichter.

(Uitstel) Termijnen

De wettelijke cassatietermijnen staan vast. Van die termijnen is dan ook geen uitstel mogelijk. Procespartijen die in de periode tot 1 september vragen hebben over het indienen van stukken of uitstel van andere termijnen wensen, kunnen als volgt informatie verkrijgen:

In belastingzaken

Procespartijen en gemachtigden die in belastingzaken vragen hebben over het indienen van stukken of uitstel van andere termijnen wensen, kunnen daarover contact zoeken met de griffie, via de post, fax of telefoon (telefoon: binnen de hiervoor genoemde openingstijden). Ook is het sinds 15 april jl. mogelijk voor procespartijen om het webportaal https://mijnzaak.hogeraad.nl te gebruiken.

In strafzaken

Procespartijen kunnen gebruik maken van het webportaal: https://mijnzaak.hogeraad.nl, daarnaast kan ook via de post of fax een vraag/verzoek ingediend worden.

In civiele zaken

U kunt zich met vragen het beste wenden tot uw cassatieadvocaat. De civiel cassatieadvocaten zijn bij afzonderlijk bericht geïnformeerd over de voor hen geldende mogelijkheden.

(Sociale) Evenementen

Alle (sociale) evenementen worden tot 1 september geannuleerd. Dat wil zeggen dat studenten- en andere groepsbezoeken en rondleidingen in deze periode niet doorgaan.

Op zaterdag 12 september is de jaarlijkse open dag gepland. Die zal in de bestaande vorm niet doorgaan. Wel wordt gekeken naar online mogelijkheden op die dag. Meer informatie daarover volgt.