Weer een aantal 'oude' arresten gepubliceerd

6 mei 2020

De Hoge Raad heeft vandaag weer een aantal ‘oude’ arresten gepubliceerd, inclusief de bijbehorende conclusies van de advocaten-generaal bij de Hoge Raad indien voorhanden of indien genomen; dit keer gaat het om een aantal van 75. Het gaat dan om arresten van vóór het jaar 2000. Onder de 75 arresten zijn onder meer de civiele arresten Felix/Aruba, Holland Nautic/Decea en De Bourbon Naundorff en de fiscale arresten Unilever en Ex-warrantlening.

Uitspraken van de Hoge Raad worden sinds het jaar 2000 geanonimiseerd gepubliceerd op rechtspraak.nl. Daarvóór vond publicatie van arresten hoofdzakelijk plaats via redacties van jurisprudentie-uitgaven van uitgevers. Een aantal arresten is door de uitgevers wel digitaal beschikbaar gesteld maar staat, in veel gevallen ook bewerkt, in databanken waarvoor een abonnement moet worden afgesloten.

De Hoge Raad ziet het maatschappelijk belang van, en ook als zijn maatschappelijke taak in, het (gratis) online beschikbaar stellen van ‘oude’ (‘mijlpaal’)arresten van vóór het jaar 2000. In januari 2019 heeft de Hoge Raad aangegeven in 2019 te willen starten met het publiceren van een aantal oude(re) arresten. In dat kader plaatste de Hoge Raad toen een zelf samengestelde lijst op de website met ruim 500 arresten. Met de publicatie van de lijst is beoogd ook anderen in de gelegenheid te stellen om deze lijst aan te vullen. Hierop zijn vele reacties binnengekomen. De Hoge Raad heeft de eigen lijst en de aanvullingen op die lijst vervolgens omgezet naar de drie rechtsgebieden en zo mogelijk ingedeeld naar onderwerp.

Op 12 december 2019 publiceerde de Hoge Raad de eerste 150 ‘oude’ arresten. Onder deze 150 arresten waren 6 ‘mijlpaal’arresten te weten: Lindenbaum/Cohen (civiel), het Kelderluik arrest (civiel), Ermes c.s./Haviltex (civiel), De Auditu arrest (straf), het Meerenberg arrest (straf) en het Cessna arrest (fiscaal). Het arrest Lindenbaum-Cohen is als eerste oude arrest gepubliceerd, op 31 januari 2019, omdat het arrest toen 100 jaar bestond.

Veel van de inmiddels gepubliceerde arresten moesten worden opgevraagd uit het archief in Kampen en het Nationaal Archief in Den Haag. Deze arresten zijn vervolgens gescand en de handgeschreven arresten overgetypt, daarna zorgvuldig gecontroleerd, geanonimiseerd waar nodig en overgezet naar het systeem om ze te kunnen publiceren op rechtspraak.nl.


In 2020 gaat de Hoge Raad verder met het digitaliseren van de belangrijkste oude arresten.