Advies AG aan Hoge Raad: veroordeling in de zaak van de dubbele 'moord' Groningen in stand laten

26 mei 2020

De veroordeling van een man wegens het plegen van een dubbele ‘moord’ in Groningen in januari 2013 kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Vegter de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.

De zaak

Op 18 januari 2013 kwamen in de vroege ochtend een 66-jarige vrouw en in de avond een 71-jarige man op gewelddadige wijze om het leven, elk in hun eigen woning in de stad Groningen. De verdachte werd voor deze levensdelicten aangehouden en vervolgd. Beide slachtoffers hadden hem in een eerdere fase in hun leven onderdak geboden. Het gerechtshof stelde in de zaak van de vrouw geen aanleiding voor de levensberoving vast en kwam tot een bewezenverklaring van doodslag; in de zaak van de man zag het hof die aanleiding wel en kwam tot een bewezenverklaring van gekwalificeerde doodslag omdat financieel gewin een rol had gespeeld. De verdachte kreeg een gevangenisstraf van 24 jaar en tbs opgelegd. De verdachte stelde tegen deze uitspraak beroep in cassatie in.

Cassatie(klachten)

De advocaat van de verdachte vraagt de Hoge Raad de veroordeling te vernietigen. Hij is van mening dat het hof onvoldoende heeft gemotiveerd dat bij het om het leven brengen van de man sprake is van het oogmerk, kort gezegd het verband tussen de doodslag en de diefstal. Verder wordt geklaagd dat bij de doodslag op de vrouw onvoldoende is gemotiveerd dat de (gewelds)handelingen die de verdachte op de vrouw heeft uitgeoefend opzet op haar dood met zich brengen, nu geen sprake zou zijn geweest van ‘fors’ geweld. Ook wordt in cassatie geklaagd dat het onbegrijpelijk is dat het hof een verschil maakt tussen de mate van toerekenen van de daad aan de verdachte, nu het hof bij het ene incident heeft geoordeeld dat de verdachte volledig toerekeningsvatbaar is en bij het andere in verminderde mate. Ten slotte wordt geklaagd dat het hof door het opleggen van een lange gevangenisstraf en ook tbs geen duidelijk keuze heeft gemaakt tussen straffen en behandelen.

Standpunt AG

De AG is van mening dat de cassatieklachten niet slagen. Hij adviseert de Hoge Raad dan ook het cassatieberoep te verwerpen. Daarmee kan de veroordeling van de verdachte wat de AG betreft in stand blijven.

Uitspraak Hoge Raad

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Conclusie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2020:518