Startdatum en procesreglement digitaal procederen bij belastingkamer Hoge Raad gepubliceerd

23 maart 2020

Op 15 april 2020 treedt digitaal procederen bij de belastingkamer van de Hoge Raad in werking (zie het nieuwsbericht van 2 maart 2020). Dit staat in een Koninklijk Besluit dat vandaag in het Staatsblad is gepubliceerd. Voor veel procespartijen betekent dit dat digitaal procederen verplicht wordt in zaken waarin de vorige instantie op of na 15 april 2020 uitspraak doet.

Het procesreglement van de Hoge Raad zal met ingang van 15 april 2020 ook bepalingen bevatten die op digitaal procederen bij de belastingkamer van de Hoge Raad betrekking hebben. Deze bepalingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2020, 14031).

Toegang tot het webportaal van de Hoge Raad is mogelijk op drie manieren: via DigiD voor natuurlijke personen, via de Advocatenpas en gemachtigdenpas voor advocaten en hun kantoormedewerkers en via eHerkenning (minimaal niveau 3) voor anderen.

Het digitaal procederen in belastingzaken en bestuursrechtelijke zaken wordt verplicht voor beroepsmatige rechtsbijstandsverleners, vertegenwoordigers van bestuursorganen en niet-natuurlijke personen. Voor natuurlijke personen en ‘kleine verenigingen’ die niet worden vertegenwoordigd door een derde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent, is die verplichting er niet en kan op vrijwillige basis digitaal worden geprocedeerd.

Partijen en gemachtigden die in cassatie digitaal procederen kunnen in deze zaken onder meer hun beroepschrift digitaal indienen, 24/7 het digitale dossier inzien en stukken uploaden en downloaden. Verzending/uitwisseling van stukken via post en fax is dan niet meer nodig. De genomen maatregelen in verband met het coronavirus en de gevolgen hiervan voor de rechtspraak illustreren het belang van beschikbaarheid van digitaal procederen. Dat is de afgelopen week gebleken in strafzaken en civiele zaken bij de Hoge Raad, waar digitaal procederen al beschikbaar is.

De ondersteuning die eerder vanuit de Hoge Raad is aangeboden aan beroepsmatige rechtsbijstandverleners en bestuursorganen om zich voor te bereiden op verplicht digitaal procederen bij de belastingkamer van de Hoge Raad wordt zo veel mogelijk voortgezet. Mocht het vanwege maatregelen rond het coronavirus niet mogelijk blijken rond 15 april 2020 instructiebijeenkomsten bij de Hoge Raad te organiseren, dan wordt gekeken naar online alternatieven zodat een goede voorbereiding toch mogelijk is.