Arts en ziekenhuis niet aansprakelijk voor schade door achteraf ongeschikt oogplombe

19 juni 2020

De Hoge Raad heeft vandaag een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vernietigd waarin een ziekenhuis aansprakelijk werd gehouden voor complicaties ontstaan door een plombe (een kussentje in het oog waarmee het netvlies wordt aangedrukt na een operatie).

De patiënt is in 1992 geopereerd in verband met een netvliesloslating. Daarbij is een zogeheten ‘Miragelplombe’ in het oog aangebracht. Later ontstonden complicaties. In 2006 is de plombe deels verwijderd. De patiënt heeft het ziekenhuis aansprakelijk gesteld voor de schade die door de plombe is ontstaan.

Het gerechtshof achtte het ziekenhuis aansprakelijk. De Miragelplombe is ongeschikt gebleken omdat deze complicaties kan geven. Door de samenstelling en eigenschappen van dit type plombe kan de plombe gaan zwellen. Bovendien kan de plombe bij verwijdering fragmenteren. Dat de plombe ongeschikt was, wordt volgens het hof niet anders doordat ten tijde van de operatie gebruikmaking van de Miragelplombe “state of the art” was en doordat de artsen van het ziekenhuis toentertijd niet wisten van de mogelijke complicaties. Het gebruik van de plombe levert een tekortkoming op bij de uitvoering van de medische behandelingsovereenkomst. Volgens het hof is deze tekortkoming toerekenbaar aan het ziekenhuis.

Het ziekenhuis ging tegen de uitspraak van het hof in cassatie bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad oordeelt dat het hof ten onrechte heeft aangenomen dat niet uitmaakt of de plombe ten tijde van de operatie ‘state of the art’ was. Als bij een geneeskundige behandeling een zaak in het lichaam van de patiënt wordt aangebracht die ten tijde van de behandeling “state of the art” is, wordt het gebruik van die zaak geen tekortkoming alleen maar omdat later door nieuwe medische inzichten blijkt dat de zaak voor deze behandeling ongeschikt was, aldus de Hoge Raad.

De Hoge Raad verwijst de zaak naar een ander hof. Dat zal de zaak opnieuw moeten beoordelen.

Vandaag heeft de Hoge Raad ook uitspraak gedaan (ECLI:NL:HR:2020:1090) in een andere zaak over de aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis voor schade die is geleden door een medisch implantaat (PIP-implantaat).

Uitspraak op rechtspraak.nl

ECLI:NL:HR:2020:1082