Vera de Witte nieuwe directeur bedrijfsvoering Hoge Raad

21 juli 2020

Vera de Witte (1972) wordt met ingang van 1 september a.s. de nieuwe directeur bedrijfsvoering bij de Hoge Raad. Zij volgt daarmee Henk ten Cate op die deze functie een aantal maanden ad interim vervulde.

Vera de Witte werkte als directeur Strategie en Bestuursadvisering bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij was verder werkzaam in diverse functies op het snijvlak organisatie, strategie en communicatie bij onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Belastingdienst en Berenschot.

De directeur bedrijfsvoering van de Hoge Raad heeft de leiding over de administratieve en wetenschappelijke ondersteuning van de leden van de Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad. Onder haar verantwoordelijkheid vallen ook de financiën, de automatisering en interne (facilitaire) zaken zoals personeelszaken en de bibliotheek. De directeur is tevens lid van het algemeen en het dagelijks bestuur van de Hoge Raad.


Vera de Witte