Zaak over het terughalen van Nederlandse kinderen en hun moeders uit opvangkampen in Noord-Syrië versneld behandeld

10 januari 2020

De Hoge Raad zal de zaak over het terughalen van Nederlandse kinderen en hun moeders uit opvangkampen in Noord-Syrië versneld behandelen. Dit gebeurt op verzoek van hun advocaat, in verband met de spoedeisendheid van de vordering.

Vorig jaar spande een aantal vrouwen een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat omdat zij en hun kinderen in erbarmelijke omstandigheden in opvangkampen voor IS-vrouwen in Noord-Syrië verblijven. Zij beoogden met het kort geding dat de Staat zich met spoed moet inspannen om hen met hun kinderen naar Nederland te halen.

De rechtbank oordeelde dat de Staat zo’n inspanningsverplichting heeft ten aanzien van de kinderen maar niet ten aanzien van hun moeders. In november jl. besliste het gerechtshof in hoger beroep dat de rechter de Staat niet kan verplichten de vrouwen en kinderen uit Syrië terug te halen. De advocaat van de groep vrouwen en kinderen heeft beroep in cassatie ingesteld tegen deze beslissing van het Hof. Hij heeft ook de Hoge Raad verzocht de zaak met spoed te behandelen en zo mogelijk eind januari a.s., dan wel voor het einde van de winter uitspraak te doen.

De Hoge Raad is cassatierechter en heeft mede tot taak het bewaken van de rechtseenheid en de ontwikkeling van het recht. Hij heeft daardoor – anders dan een rechtbank of een gerechtshof in kort geding – minder mogelijkheden om met de spoedeisendheid van een zaak rekening te houden.

Er kan dan ook niet volledig aan het verzoek van de raadsman worden tegemoetgekomen. Wel heeft de Hoge Raad beslist dat de zaak versneld zal worden behandeld. Dit betekent dat in de procedure een verkorting van de normale termijnen zal worden gehanteerd. Voor de schriftelijke uitwisseling van stukken door de partijen zal een termijn van 6 weken worden aangehouden. Normaal ligt die termijn op omstreeks 3 maanden. Voor de reacties van partijen op de ingediende stukken geldt een termijn van 2 weken. Daarna zal het parket bij de Hoge Raad de zaak versneld behandelen voor het nemen van de conclusie (advies aan de Hoge Raad).

De verwachting is dat de Hoge Raad vóór de zomer uitspraak doet.