Adviezen AG aan Hoge Raad in strafzaken rond SNS Property Finance

21 januari 2020

Een deel van de veroordelingen van een aantal verdachten dat betrokken was bij de fraudezaak rond SNS Property Finance (hierna SNS PF), kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Bleichrodt de Hoge Raad in zijn conclusies van vandaag.

De zaak

De zaak gaat over een groep personen die waren ingehuurd door SNS PF, de vastgoedtak van SNS-bank. Zij spraken onderling af dat zij de uurvergoeding die ze van SNS PF ontvingen deels doorbetaalden aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNS PF zonder dat te melden aan SNS. SNS was dus niet op de hoogte van de onderlinge betaalafspraken. Verschillende natuurlijke personen en rechtspersonen waren bij de zaak betrokken. SNS is zelf geen verdachte in deze zaak.

Het gerechtshof veroordeelde de verdachten voor niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift, witwassen en deelneming aan een criminele organisatie. In elf straf- en ontnemingszaken werd tegen de beslissing van het hof beroep in cassatie ingesteld.

Cassatieklachten

In de visie van de AG leiden de cassatieklachten in de zaken over de veroordelingen wegens valsheid in geschrift en deelneming aan een criminele organisatie niet tot vernietiging van die uitspraken. De uitspraken van het hof in die zaken kunnen wat de AG betreft in zoverre dan ook in stand blijven.

Wel vindt de AG dat de strafzaken tegen verschillende verdachten over moeten op het punt van het door het hof bewezenverklaarde witwassen. Volgens het hof zijn de witgewassen geldbedragen verkregen met behulp van niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift. De betrokken verdachten zijn echter vrijgesproken van de omkoping die zag op de gelden die zij zelf hadden ontvangen, terwijl met de valse facturen alleen de reden van de betalingen is verhuld. De AG vindt het oordeel van het hof daarom niet begrijpelijk en vindt dat verschillende zaken op dit punt over moeten. Ook de uitspraak in een ontnemingszaak kan volgens de AG niet in stand blijven.

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Uitspraken op rechtspraak.nl