Lockdown heeft geen gevolgen voor huidige coronawerkwijze Hoge Raad

15 december 2020

De gisteren door minister-president Rutte aangekondigde en inmiddels ingegane lockdown heeft geen gevolgen voor de huidige coronawerkwijze van de Hoge Raad.

Leden van de Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad en medewerkers werken thuis met uitzondering van hen die strikt noodzakelijk in het gebouw aanwezig moeten zijn.

De Hoge Raad hanteert voor de eigen organisatie als uitgangspunt dat de overheidsmaatregelen stipt worden opgevolgd. Binnen die grenzen zal zoveel mogelijk worden gewaarborgd dat de primaire, rechtsprekende taak door kan gaan.

Toegang gebouw

De centrale balie is voor procespartijen op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Binnen die tijdsbestekken zijn ook de griffies telefonisch bereikbaar.

Rolzittingen

De administratieve rolzittingen op dinsdag (straf) en vrijdag (civiel en belasting), waarop onder meer de uitspraken worden gedaan, vinden doorgang en zijn toegankelijk. In verband met het kerstreces zijn er in de weken 52 en 53 geen rolzittingen (en voor de strafkamer ook in week 1).

Media die aanwezig willen zijn bij een uitspraak, dienen vooraf contact op te nemen met de persvoorlichter.

(Uitstel) Termijnen

De wettelijke cassatietermijnen staan vast. Van die termijnen is dan ook geen uitstel mogelijk. Procespartijen die in de periode tot 19 januari 2021 vragen hebben over het indienen van stukken of uitstel van andere termijnen wensen, kunnen als volgt informatie verkrijgen:

In belastingzaken
Procespartijen en gemachtigden die in belastingzaken vragen hebben over het indienen van stukken of uitstel van andere termijnen wensen, kunnen daarover contact zoeken met de griffie, via de post, fax of telefoon (telefoon: binnen de hiervoor genoemde openingstijden). Ook is het mogelijk voor procespartijen om het webportaal te gebruiken.

In strafzaken
Procespartijen kunnen gebruik maken van het webportaal. Daarnaast kan ook via de post of fax een vraag/verzoek ingediend worden.

In civiele zaken
Procespartijen kunnen zich met vragen het beste wenden tot hun cassatieadvocaat. De civiel cassatieadvocaten zijn al sinds medio maart jl. op de hoogte van de voor hen geldende mogelijkheden.