Advies AG aan Hoge Raad: veroordeling voor ‘klikomoord’ Nieuwerkerk a/d IJssel in stand laten

8 december 2020

De veroordeling wegens de moord op een man op 2 augustus 2014 in Nieuwerkerk aan den IJssel kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Bleichrodt de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag. Vanwege de wijze waarop het lichaam van het slachtoffer na het misdrijf is verborgen, staat de zaak ook wel bekend als de ‘klikomoord’.

De zaak

Een van de medeverdachten had in het kader van drugshandel een zakelijke relatie met het latere slachtoffer. Deze medeverdachte had een ander ingeschakeld en betaald om het slachtoffer om het leven te brengen. Het hof achtte bewezen dat de verdachte degene is geweest die het slachtoffer heeft gedood. In opdracht van de medeverdachte is het slachtoffer naar een woning gelokt, daar door de verdachte opgewacht en met een hagelgeweer doodgeschoten. Het gerechtshof veroordeelde de verdachte wegens onder meer het medeplegen van moord tot een gevangenisstraf van veertien jaar. De verdachte stelde beroep in cassatie in.

Cassatie(klachten)

In de cassatieprocedure vragen de advocaten van de verdachte de Hoge Raad de veroordeling te vernietigen. Er wordt onder meer geklaagd over het oordeel van het hof dat de verklaringen van een getuige voor het bewijs mogen worden gebruikt terwijl de advocaten niet een behoorlijke en effectieve mogelijkheid hebben gehad om deze getuige te ondervragen. Verder wordt geklaagd over het afwijzen van het verzoek tot het houden van een reconstructie in de woning waar de levensberoving heeft plaatsgevonden.

Advies AG

De AG is van mening dat deze cassatieklachten niet slagen. De getuige is op zitting gehoord en heeft zich deels beroepen op haar verschoningsrecht. Het hof heeft onderkend dat de verdediging van de verdachte daardoor toen niet ten volle gebruik heeft kunnen maken van de mogelijkheid de getuige te ondervragen. Het hof heeft geoordeeld dat de verklaringen van deze getuige niettemin zonder schending van het recht op een eerlijk proces kunnen worden gebruikt, omdat de getuige eerder is verhoord door de rechter-commissaris en toen ook de vragen van de verdediging heeft beantwoord. De AG acht deze beslissing van het hof juridisch juist en ook begrijpelijk gemotiveerd. Ten aanzien van de tweede cassatieklacht heeft het hof overwogen dat het niet noodzakelijk is om aan de hand van een reconstructie een beter inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de verklaringen van de getuige. Ook dat oordeel van het hof is begrijpelijk gemotiveerd.

De AG adviseert de Hoge Raad dan ook de veroordeling in stand te laten.
Vanwege de duur van de procedure adviseert de AG de opgelegde gevangenisstraf iets te verlagen.

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 9 februari 2021.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Conclusie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2020:1125