'Coronawerkwijze' Hoge Raad met ingang van 1 september

28 augustus 2020

Gebouw weer open voor publiek en (sociale) evenementen weer beperkt mogelijk. Met ingang van 1 september a.s. geldt de volgende werkwijze voor de Hoge Raad.

Toegang gebouw

Het gebouw is met ingang van 1 september weer toegankelijk voor publiek.

De centrale balie is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Binnen die tijdsbestekken zijn ook de griffies telefonisch bereikbaar.

Rolzittingen

De administratieve rolzittingen op dinsdag (straf) en vrijdag (civiel en belasting), waarop onder meer de uitspraken worden gedaan, vinden doorgang en zijn voor procespartijen, pers en publiek toegankelijk.

(Uitstel) Termijnen

De wettelijke cassatietermijnen staan vast. Van die termijnen is dan ook geen uitstel mogelijk. Procespartijen die in de periode na 1 september vragen hebben over het indienen van stukken of uitstel van andere termijnen wensen, kunnen als volgt informatie verkrijgen:

In belastingzaken

Procespartijen en gemachtigden die in belastingzaken vragen hebben over het indienen van stukken of uitstel van andere termijnen wensen, kunnen daarover contact zoeken met de griffie, via de post, fax of telefoon (telefoon: binnen de hiervoor genoemde openingstijden). Ook is het sinds 15 april jl. mogelijk voor procespartijen om het webportaal te gebruiken.

In strafzaken

Procespartijen kunnen gebruik maken van het webportaal. Daarnaast kan ook via de post of fax een vraag/verzoek ingediend worden.

In civiele zaken

Procespartijen kunnen zich met vragen het beste wenden tot hun cassatieadvocaat. De civiel cassatieadvocaten zijn bij afzonderlijk bericht geïnformeerd over de voor hen geldende mogelijkheden.

(Sociale) Evenementen

(Sociale) evenementen kunnen na 1 september weer beperkt plaatsvinden. Voor evenementen en bijeenkomsten op de begane grond van het gebouw zijn logistieke maatregelen getroffen, afgestemd op de bijeenkomst of het evenement. Ook zijn er diverse hygiënische maatregelen getroffen in het gebouw en desinfecterende materialen zijn op allerlei strategische punten in het gebouw aanwezig. Op meerdere plekken in het gebouw wordt geappelleerd aan de 1,5 meter afstand.

Op zaterdag 12 september is de jaarlijkse open dag gepland. Die zal in aangepaste vorm plaatsvinden, grotendeels online en deels fysiek. Meer informatie over de open dag