Martijn Polak en Vincent van den Brink nieuwe vicepresidenten Hoge Raad

9 april 2020

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de benoeming van M.V. (Martijn) Polak en V. (Vincent) van den Brink tot vicepresidenten van de Hoge Raad.

Nieuwe vicepresidenten Hoge Raad der Nederlanden (2)
Martijn Polak (links) en Vincent van den Brink (rechts)

Martijn Polak

Martijn Polak (1961) wordt de nieuwe vicepresident van de civiele kamer van de Hoge Raad met ingang van 1 oktober 2020. Hij volgt Ernst Numann op die met ingang van die datum met pensioen gaat.

Martijn Polak is sinds september 2012 werkzaam als raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad. Daarvoor was hij ruim 15 jaar advocaat, eerst in Den Haag en daarna in Amsterdam. In die hoedanigheid was hij voornamelijk actief in de civiele cassatiepraktijk en op het terrein van het internationaal privaatrecht. Hij was in die periode tevens hoogleraar internationaal privaatrecht aan de Tilburg University (1989-1992) en hoogleraar internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking aan de Universiteit Leiden (1992-2012).

Vincent van den Brink

Vincent van den Brink (1966) wordt de nieuwe vicepresident van de strafkamer met ingang van 1 september 2020. Hij volgt Willem van Schendel op die met ingang van die datum met pensioen gaat.

Vincent van den Brink is sinds oktober 2012 werkzaam als raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad. Hij is sinds 2000 lid van de rechterlijke macht, daarvoor was hij onder meer advocaat. Van 2000-2005 was hij als rechter verbonden aan de rechtbank Haarlem en vanaf 2005 aan het gerechtshof Arnhem, eerst als raadsheer en daarna als vicepresident.