Politie aansprakelijk voor schade schietpartij Alphen aan den Rijn

20 september 2019

De politie is aansprakelijk voor de schade die is ontstaan bij de schietpartij op zaterdag 9 april 2011 in het winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Dit volgt uit de uitspraak die de Hoge Raad vandaag heeft gedaan.

Tristan van der V. (de schutter) heeft op 9 april 2011 in het winkelcentrum De Ridderhof met vuurwapens op mensen geschoten. Daarbij zijn zes doden en zestien gewonden gevallen. De schutter heeft daarna zichzelf gedood. Slachtoffers, nabestaanden van slachtoffers, ooggetuigen en winkeliers van wie eigendommen zijn beschadigd bij de schietpartij, hebben een zaak aangespannen tegen de politie. Zij verwijten de politie dat deze ten onrechte aan de schutter verlof heeft verleend voor het voorhanden hebben van vuurwapens.

Het hof Den Haag had al beslist dat dit verwijt terecht is. Het hof heeft daarom geoordeeld dat de politie aansprakelijk is voor de schietpartij. Daartegen heeft de politie cassatieberoep ingesteld. Dat beroep heeft de Hoge Raad vandaag verworpen.

De Hoge Raad heeft beslist dat de gedupeerden vanwege het feit dat de politie het verlof voor de vuurwapens niet had mogen verlenen, recht op schadevergoeding hebben. Het hof had dit recht beperkt tot alleen letselschade en overlijdensschade. De Hoge Raad heeft beslist dat de politie mogelijk ook andere schade zal moeten vergoeden.

Met de uitspraak van de Hoge Raad staat de aansprakelijkheid van de politie definitief vast. Over de hoogte van de schadevergoeding moet in een aparte procedure nog verder worden geprocedeerd.

Uitspraak

ECLI:NL:HR:2019:1409