Advies aan Hoge Raad: kosten van hennepteelt in eigen beheer vanwege medisch doel fiscaal aftrekbaar

31 mei 2019

De kosten van op voorschrift van een arts in eigen beheer geteelde cannabis behoren fiscaal aftrekbaar te zijn. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Niessen de Hoge Raad in zijn conclusie die vandaag is gepubliceerd.

De belanghebbende in de zaak in kwestie lijdt aan een ernstige vorm van de ziekte van Crohn. Zij heeft geen of onvoldoende baat bij reguliere geneesmiddelen, inclusief bij de apotheek verkrijgbare variëteiten van medicinale cannabis. Haar artsen hebben haar het gebruik voorgeschreven van een ander soort cannabis. Deze is niet bij apotheken verkrijgbaar en moet zij zelf telen.

Zij geeft de kosten van de teelt en het gebruik van die cannabis in haar aangifte inkomstenbelasting aan als aftrekbare ‘specifieke zorgkosten’. De belastinginspecteur meent dat die kosten niet aftrekbaar zijn omdat de cannabis niet is verstrekt door een arts of apotheker. De rechtbank was het met belanghebbende eens, het hof niet. De belanghebbende heeft vervolgens beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

In cassatie gaat het om de vraag of zelfgekweekte cannabis kan worden aangemerkt als farmaceutisch hulpmiddel verstrekt op voorschrift van een arts en afhankelijk van het antwoord op die vraag of de met de zelfkweek gemoeide kosten vervolgens fiscaal aftrekbaar zijn als ‘specifieke zorgkosten’.

AG Niessen merkt in zijn advies op dat de aftrek voor ‘specifieke zorgkosten’ tot doel heeft onder meer chronisch zieken en gehandicapten financieel tegemoet te komen. Daarbij past het om ook aftrek toe te staan voor kosten van niet-reguliere geneesmiddelen die door een arts zijn voorgeschreven. De AG wijst erop dat het telen en/of voorhanden hebben van cannabis in individuele gevallen niet wordt vervolgd onder zeer bijzondere omstandigheden zoals in de situatie dat er niet een alternatief geneesmiddel beschikbaar is.

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.

Het advies, een zogenoemde conclusie, van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad die vrij is dat al dan niet te volgen. De advocaat-generaal is lid van het parket bij de Hoge Raad. Het parket is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2019:578