Honderd jaar arrest Lindenbaum-Cohen, arrest gepubliceerd op rechtspraak.nl

31 januari 2019

Het arrest Lindenbaum-Cohen bestaat vandaag, 31 januari 2019, precies 100 jaar. Het arrest is met ingang van vandaag online te raadplegen op rechtspraak.nl

Het arrest Lindenbaum-Cohen gaat over de onrechtmatige daad. De Hoge Raad oordeelde in het arrest dat ook handelingen die ingingen tegen de maatschappelijke zorgvuldigheid als onrechtmatig konden worden aangeduid. Hiermee deed het ongeschreven recht zijn intrede. Het arrest is van groot belang geweest voor de rechtsontwikkeling in Nederland. Rechtsontwikkeling ziet de Hoge Raad tegenwoordig als zijn belangrijkste taak. Het arrest heeft ook vooral historische waarde; het criterium staat tegenwoordig als zodanig in de wet (art. 6:162 BW).

Vandaag organiseren de Universiteit Leiden, de UvA en de Hoge Raad, met ondersteuning van het Juridisch Post Academisch Onderwijs (JPAO) Leiden gezamenlijk een symposium over 100 jaar Lindenbaum-Cohen. De afsluiting van deze dag vindt plaats bij de Hoge Raad waar ook een mini-opera, ‘NJ 1919, p. 161’U verlaat Rechtspraak.nl, over het arrest wordt uitgevoerd.

In januari van dit jaar heeft de Hoge Raad aangegeven in 2019 een groot aantal belangrijke oude(re) arresten te gaan publiceren. Het arrest Lindenbaum-Cohen is het eerste oude arrest dat in dat kader is gepubliceerd. De Hoge Raad heeft in januari jl. ook een lijst (pdf, 638,8 KB)met ruim 500 oude(re) te publiceren arresten op de website geplaatst. Deze lijst heeft de Hoge Raad zelf samengesteld. Met de publicatie van de lijst is beoogd ook anderen in de gelegenheid te stellen om deze lijst aan te vullen. Hierop zijn al veel reacties binnengekomen. Mist u op deze lijst een bepaald arrest dat u graag gepubliceerd wilt zien en heeft u dit nog niet doorgegeven? Dan heeft u de mogelijkheid dit kenbaar te maken en de lijst aan te vullen. Dat kunt u doen door vóór 1 maart a.s. een e-mail te sturen aan info@hogeraad.nl onder vermelding van de naam van het arrest of de namen van de partijen, welk rechtsgebied het betreft (civiel, straf of belasting) en het zaaks- of NJ-nummer.

Uitspraken van de Hoge Raad worden sinds het jaar 2000 geanonimiseerd gepubliceerd op rechtspraak.nl. Daarvóór vond publicatie van arresten hoofdzakelijk plaats via redacties van jurisprudentie-uitgaven van uitgevers. Een aantal arresten is door de uitgevers wel digitaal beschikbaar gesteld maar staat, in veel gevallen ook bewerkt, in databanken waarvoor een abonnement moet worden afgesloten. De Hoge Raad ziet het maatschappelijk belang van, en ook als zijn maatschappelijke taak in, het (gratis) online beschikbaar stellen van deze ‘oude’ voor de rechtspraktijk nog steeds belangrijke arresten.

Uitspraak

ECLI:NL:HR:1919:AG1776