Reactie PG bij Hoge Raad op blog in NJB over uitspraak Hof aangaande kinderen in IS kampen

13 december 2019

In een blog in het Nederlands Juristenblad over de uitspraak van het Hof Den Haag betreffende de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Staat aangaande kinderen in IS kampen, is door de columnist stelling genomen tegen het oordeel van het Hof.

Ook al is de column geschreven op persoonlijke titel, er kan niet aan worden voorbij gegaan dat de auteur tevens advocaat-generaal is in het parket bij de Hoge Raad.

Als procureur-generaal bij de Hoge Raad voel ik mij hierdoor verplicht publiekelijk uit te dragen wat vanzelfsprekend zou moeten zijn, namelijk dat de Hoge Raad in cassatie in deze zaak door een onafhankelijk te nemen conclusie zal worden geadviseerd.

Het is vanuit het parket bij de Hoge Raad ongepast tevoren over de juistheid of onjuistheid van een beslissing van een rechter in een lopende zaak publiekelijk stelling te nemen buiten een conclusie om of twijfel te uiten over de rechterlijke moed waarmee een beslissing is genomen.