Parket bij de Hoge Raad gaat conclusies eerder publiceren

10 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 is het parket bij de Hoge Raad gestart met het publiceren van conclusies van de advocaten-generaal in straf- en (grotendeels) in civiele zaken eerder dan op het moment van de uitspraak van de Hoge Raad. In belastingzaken gebeurde dat al.

In strafzaken zullen de conclusies worden gepubliceerd op de dag dat ze genomen worden of kort daarna; in civiele zaken in beginsel na het verstrijken van de zogenoemde Borgerstermijn, de periode dat de advocaten van partijen nog op de conclusie kunnen reageren (twee weken na het nemen van de conclusie). Er kunnen echter civiele zaken zijn waarbij de conclusie op de dag dat deze genomen is, wordt gepubliceerd.

De conclusies werden vóór 1 januari 2018 veelal openbaar op het moment dat de Hoge Raad uitspraak deed. Vanaf 1 januari 2018 gebeurt dat dus in een vroeger stadium. Achterliggende gedachte is het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad eerder aan een groter (juridisch) publiek bekend te maken dan alleen aan de partijen. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de publieke hoofdtaak van het parket bij de Hoge Raad: het geven van hoogwaardige onafhankelijke gemotiveerde juridische adviezen. Conclusies zijn door hun wetenschappelijk karakter niet alleen van belang voor de kamer van de Hoge Raad die in de desbetreffende zaak een beslissing moet nemen en voor de partijen in die zaak, maar ook voor de wetenschap, de juridische praktijk of het grotere publiek. Door het eerder publiceren van de conclusies kan ook kennis worden genomen van de inhoud van zaken die bij de Hoge Raad aanhangig zijn en waarover een uitspraak van de Hoge Raad kan worden verwacht.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat al dan niet te volgen. De advocaat-generaal is lid van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.