Controle van auto vanwege buitenlands kenteken onder omstandigheden toelaatbaar

9 oktober 2018

Het controleren van het rijbewijs omdat de bestuurder in een auto rijdt met een kenteken uit een bepaalde groep landen is onder omstandigheden toelaatbaar. Deze omstandigheden moeten worden vermeld in de uitspraak. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag.

In deze zaak gaat het om het door de politie controleren van het rijbewijs van een bestuurder van een auto met een Bulgaars kenteken op een parkeerplaats in Gilze. Deze verkeerscontrole werd uitgevoerd in het kader van het zogeheten project ‘Moelander’ waarin aandacht wordt gevraagd voor het controleren van voertuigen uit Midden- en Oost-Europa. Bij de controle bleek dat het rijbewijs van de bestuurder ongeldig was verklaard. Hij werd hiervoor vervolgd en veroordeeld.

De verdachte was het hiermee niet eens en stelde tegen de veroordeling beroep in cassatie in. Hij klaagt onder meer over het oordeel van het hof over de rechtmatigheid van de verkeerscontrole. Verdachte is van mening dat sprake is van discriminatie op grond van nationaliteit. Het hof had op dat punt overwogen dat daarvan geen sprake was omdat het, kort gezegd, niet gaat om de controle van een persoon maar van het voertuig.

De Hoge Raad oordeelt vandaag dat bij de verkeerscontrole kennelijk als selectiecriterium is gehanteerd of een kenteken afkomstig is uit een bepaalde groep landen. Met die wijze van controleren kan indirect onderscheid gemaakt worden naar nationaliteit of afkomst van de inzittenden van het voertuig. Maatregelen waarbij onderscheid op grond van nationaliteit wordt gemaakt, zijn onder omstandigheden toegestaan, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, maar het hof heeft daar in zijn uitspraak niets over vermeld.

De zaak moet daarom worden overgedaan. De Hoge Raad heeft de zaak teruggewezen naar het gerechtshof in Den Bosch voor een nieuwe behandeling.

Uitspraak

ECLI:NL:HR:2018:1872