Conclusie AG: zaak Stichting BREIN tegen Ziggo en XS4ALL over het blokkeren van The Pirate Bay moet over

16 maart 2016

De zaak van Stichting BREIN tegen internetproviders Ziggo en XS4ALL over het blokkeren van The Pirate Bay (TPB) moet over. Dat adviseert advocaat-generaal Van Peursem de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.

In deze zaak eist Stichting BREIN dat internetproviders Ziggo en XS4ALL de toegang tot de ‘torrentsite’ The Pirate Bay (TPB) voor hun abonnees blokkeren. Via TPB kunnen gebruikers onderling grote mediabestanden zoals van films en muziek zonder toestemming van rechthebbenden gratis uitwisselen. BREIN heeft in een eerdere procedure een verbod van TPB afgedwongen maar dat leidde er niet toe dat TBP uit de lucht ging. De rechtbank wees de door BREIN gevraagde blokkade toe; het hof deed dat in hoger beroep niet, voornamelijk omdat die maatregel volgens het hof niet effectief zou zijn. BREIN had ook aangevoerd dat The Pirate Bay inbreuk maakte op auteursrechten door onder meer afbeeldingen van cd- en dvd-hoezen te tonen. Die inbreuk was volgens het Hof niet vergaand genoeg om de blokkade van de site te rechtvaardigen. Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof ging Stichting BREIN in cassatie bij de Hoge Raad.

Advocaat-generaal Van Peursem adviseerde de Hoge Raad eerder, op 29 mei 2015, om de zaak tussen Stichting BREIN en internetproviders Ziggo en XS4ALL te schorsen en vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de EU. In zijn verwijzingsarrest van 13 november 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3307) heeft de Hoge Raad de zaak inderdaad prejudicieel verwezen naar het Hof van Justitie in Luxemburg, dat bij arrest van 14 juni 2017U verlaat Rechtspraak.nl heeft geoordeeld dat TPB zelf auteursrechtinbreuk pleegt.

In zijn conclusie van vandaag gaat Van Peursem in op de gevolgen voor de zaak in cassatie. Volgens hem slaagt ook het tweede hoofdpunt van stichting BREIN, het punt van de inbreuk op auteursrechten, omdat het Haagse hof vond dat TPB niet zelf inbreuk maakte. Het eerste punt betrof de effectiviteitstoets van het Haagse hof. Dat punt was door de Hoge Raad, in lijn met de eerste conclusie van de advocaat-generaal, al onjuist en onbegrijpelijk geoordeeld. In de conclusie worden verder de laatste ontwikkelingen over de in dit soort zaken noodzakelijke grondrechtenafweging besproken. Ten slotte spelen nog twee Intellectuele Eigendom (IE)-proceskostenaspecten waarover de advocaat-generaal de Hoge Raad adviseert. Van Peursem adviseert de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen en te verwijzen zodat een ander hof moet beslissen of het website blocking bevel aan Ziggo en XS4ALL kan worden gegeven.

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet in deze zaak.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat al dan niet te volgen. De advocaat-generaal is lid van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Uitspraak

ECLI:NL:PHR:2018:202