Zaak Checkpoint moet opnieuw over

26 april 2016

De Hoge Raad oordeelt opnieuw dat het hof het openbaar ministerie ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard in de vervolging van de eigenaar van coffeeshop Checkpoint in Terneuzen.

Eerder vernietigde de Hoge Raad een uitspraak van het hof Den Haag waarin het OM niet-ontvankelijk werd verklaard. Nu vernietigt de Hoge Raad een uitspraak van het hof Amsterdam. De zaak gaat voor een tweede maal terug, nu naar het gerechtshof Den Bosch.
De Hoge Raad herhaalt dat het OM slechts in uitzonderlijke gevallen niet-ontvankelijk kan worden geacht in de vervolging. Zo’n uitzonderlijk geval doet zich voor wanneer door of namens het OM bij de verdachte het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat van vervolging zal worden afgezien of als de vervolgingsbeslissing onverenigbaar is met het verbod van willekeur.

In deze zaak verklaarde het hof Amsterdam het OM niet-ontvankelijk omdat de verdachte volgens het hof er op mocht vertrouwen dat de gedoogvoorwaarden voor het opzettelijk verkopen en leveren van hennep en/of hasj niet werden overtreden en hij niet zou worden vervolgd. Maar volgens de Hoge Raad heeft het hof niet vastgesteld dat dit vertrouwen bij de coffeeshopeigenaar werd gewekt door uitlatingen van het OM, of uitlatingen die aan het OM zijn toe te schrijven. Volgens het hof mocht de verdachte de gedoogvoorwaarden zo uitleggen als hij deed en werden ze niet overschreden. Dat wil volgens de Hoge Raad echter nog niet zeggen dat er niet mocht worden vervolgd. Het hof heeft deze beslissing onvoldoende gemotiveerd.

Dat er geen andere criminele organisatie bij de aanvoer van hasj en hennep aan Checkpoint betrokken bleek te zijn, wil volgens de Hoge Raad nog niet zeggen dat Checkpoint niet als zodanig kon worden gezien als criminele organisatie. De verdachte mocht dus worden vervolgd voor deelname aan een criminele organisatie. Ook vindt de Hoge Raad de vervolging niet willekeurig.

De coffeeshop Checkpoint in Terneuzen werd jarenlang gedoogd door het plaatselijk bestuur met medeweten van het OM en kon uitgroeien tot de grootste coffeeshop van het land. Er waren duizenden bezoekers per dag, er waren 90 medewerkers in dienst en het bedrijf draaide een miljoenenomzet.

Uitspraken

ECLI:NL:HR:2016:740
ECLI:NL:HR:2016:742