Clementine de Vries Lentsch-Kostense Officier in Orde Oranje-Nassau

14 juni 2016

Bij haar afscheid als plaatsvervangend procureur-generaal is Clementine de Vries Lentsch-Kostense benoemd tot Officier in Orde van Oranje-Nassau. De Vries Lentsch-Kostense is koninklijk onderscheiden voor haar uitmuntende prestaties voor de rechtsontwikkeling en de rechtspraak in Nederland, in het bijzonder op het terrein van het burgerlijk recht.

Haar werkzame leven stond in het teken van de beoefening van het burgerlijk recht, onder meer als griffier van de Vaste Commissie voor Justitie Tweede Kamer voor het Nieuw Burgerlijk Wetboek, als rechter, en vice-president van de rechtbank Den Haag, als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en sinds 2006 als plaatsvervangend procureur-generaal.

In de 24 jaar dat zij deel uitmaakte van het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden schreef zij meer dan 1000 conclusies. Die conclusies kenmerkten zich door grote volledigheid en diepgang. Niet alleen had zij aandacht voor de juridische kanten van een probleem maar ook voor de praktische hanteerbaarheid van mogelijk oplossingen en de maatschappelijke gevolgen daarvan. Haar conclusies werden door de Hoge Raad zeer gewaardeerd en zelden niet gevolgd.

Naast haar bestuurlijke werk voor het parket bij de Hoge Raad droeg De Vries Lentsch-Kostense maatschappelijk bij in diverse nevenfuncties. Zo was zij van 1994 tot 2006 een van de plaatsvervangend voorzitters van het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg, was zij actief voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en is zij sinds 1997 hoofdredacteur van de Nederlandse Jurisprudentie en de Rechtspraak van de Week.