AG doet onderzoek in Deventer moordzaak

7 juli 2014

Advocaat-generaal (AG) Aben gaat in op het verzoek tot nader onderzoek van advocaten Knoops en Acda in de Deventer moordzaak. De advocaten menen dat nader onderzoek nieuwe feiten/inzichten op zou kunnen leveren die mogelijk tot herziening van de zaak kunnen leiden. De AG volgt een aantal van hun verzoeken. De ACAS (Adviescommissie Afgesloten Strafzaken) adviseerde een aantal aspecten nader te onderzoeken.

Blouse, gsm-verkeer, tijdstip van overlijden

Het onderzoek richt zich op het bewijsmateriaal op de blouse van het slachtoffer, het gsm-verkeer tussen de veroordeelde en het slachtoffer en het tijdstip van overlijden van het slachtoffer.

Enkele kenmerken van het lichaam van slachtoffer duiden volgens sommige deskundigen op een later tijdstip van overlijden dan waar tot dusver van is uitgegaan. De AG laat onderzoeken of deskundigen het hierover in voldoende mate eens zijn of dat zij hierover sterk van mening verschillen.

De beslissing tot nader onderzoek in deze zaak en het ACAS-advies zijn gepubliceerd op de site van de Hoge Raad.

Meer informatie: Deventer moordzaak