Stagiair(e) parket bij de Hoge Raad der Nederlanden - sector fiscaal


Tijdens de fiscale studie zijn de conclusies van advocaten-generaal en de arresten van de Raad verplichte kost. Maar hoe komen die tot stand? Door wie worden de advocaten-generaal geholpen bij het schrijven van conclusies en wat doen die medewerkers?

Als je daarin geïnteresseerd bent, bestaat de mogelijkheid om drie maanden mee te draaien. Het parket bij de Hoge Raad biedt masterstudenten fiscaal recht en fiscale economie de mogelijkheid van een stage van drie maanden.

De Hoge Raad is de hoogste rechterlijke instantie van Nederland op het gebied van het privaat‑, straf- en belastingrecht. Aan de Hoge Raad is een parket verbonden, waarvan advocaten-generaal en de (plaatsvervangend) procureur-generaal deel uitmaken. De voornaamste taak van het parket is het geven van rechtsgeleerde adviezen, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad.

De stagiair(e) krijgt de kans om in nauwe samenwerking met en onder begeleiding van drie leden van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad rechtstreeks voor één van de advocaten‑generaal van de fiscale sector te werken. De werkzaamheden bestaan onder andere uit (het adviseren bij) de selectie van zaken voor conclusie, het schrijven van concept-conclusies, het uitvoeren van het daarvoor benodigde wetenschappelijke onderzoek en het deelnemen aan het vakinhoudelijk overleg.

Binnen de fiscale sector van het parket is plek voor twee stagiaires per jaar, één aan het begin van het jaar en één in het najaar. Om op het hoogste niveau van de Nederlandse fiscale rechtspraak stage te kunnen lopen, zijn goede studieresultaten, analytisch vermogen en schrijfvaardigheden vereist. De masterfase van de studie moet zijn bereikt en een stagiair(e) moet gedurende die drie maanden minimaal vier dagen per week beschikbaar zijn. Uiteraard betaalt de Hoge Raad maandelijks een stagevergoeding en worden reiskosten (o.v.) vergoed.

Wil je in aanmerking komen voor een stageplek? De eerste stap is het sturen van een motivatiebrief met curriculum vitae, bachelorsdiploma en ‑cijferlijst en een lijst van in de master al behaalde resultaten. Kom je door de briefselectie, dan volgt een gesprek met twee wetenschappelijk medewerkers en een gesprek met het hoofd van de wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteuning van de fiscale sector van de Hoge Raad. De laatste ronde bestaat uit een schriftelijke test. De beste kandidaten komen in aanmerking voor een stageplek bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad.

Interesse in een stage bij de hoogste rechterlijke instantie van Nederland?

Stuur dan vóór 12 juni 2023 een gemotiveerde sollicitatiebrief met de genoemde bijlagen ter attentie van mr. T.S. van de Sande naar StageCoordinatorFiscaal@hogeraad.nl. Je kunt Tobias van de Sande via dit e-mailadres ook benaderen voor nadere inlichtingen. Meer informatie over de Hoge Raad, het parket en het wetenschappelijk bureau is ook te vinden op www.hogeraad.nl. De sollicitatiegesprekken zullen in week 26 of 27 plaatsvinden.