Stageplek bij het parket bij de Hoge Raad - sector fiscaal


Het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden heeft een vacature voor een stagiair(e) in de sector fiscaal. Ben je masterstudent fiscaal recht of fiscale economie? Lijkt het jou wat om drie maanden kennis en ervaring bij het parket op te doen, door te helpen met wetenschappelijk onderzoek en mee te schrijven aan concept-conclusies? Dan is deze stage wat voor jou!

De Hoge Raad

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. De Hoge Raad beoordeelt als cassatierechter of de rechter in vorige instantie het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. De Hoge Raad heeft ook andere wettelijke instrumenten ter beantwoording van rechtsvragen. Zo draagt de Hoge Raad bij aan de rechtseenheid, de rechtsvorming en de rechtsbescherming. De juridische taken van de Hoge Raad hebben een belangrijke maatschappelijke dimensie. De Hoge Raad is in de uitoefening van zijn taken dienstbaar aan het staatsbestel en de samenleving. Van de Hoge Raad maken naast de raad ook het parket en de directie Bedrijfsvoering deel uit. De leden van het parket brengen rechtsgeleerde adviezen uit. Het parket is onafhankelijk en staat onder leiding van de procureur-generaal.

De stage

Tijdens de fiscale studie zijn de conclusies van advocaten-generaal en de arresten van de Raad verplichte kost. Maar hoe komen die tot stand? Door wie worden de advocaten-generaal geholpen bij het schrijven van conclusies en wat doen die medewerkers? Als je daarin geïnteresseerd bent, bestaat de mogelijkheid om drie maanden stage te lopen.

De stagiair(e) krijgt de kans om in nauwe samenwerking met en onder begeleiding van drie leden van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad rechtstreeks voor één van de advocaten‑generaal van de fiscale sector te werken. De werkzaamheden bestaan onder andere uit (het adviseren bij) de selectie van zaken voor conclusie, het schrijven van concept-conclusies, het uitvoeren van het daarvoor benodigde wetenschappelijke onderzoek en het deelnemen aan het vakinhoudelijk overleg.

Binnen de fiscale sector van het parket is plek voor twee stagiaires per jaar, één aan het begin van het jaar en één in het najaar.

Voor wie?

  • Je bent een masterstudent fiscaal recht en/of fiscale economie.
  • Je hebt goede studieresultaten, analytisch vermogen en uitstekende schrijfvaardigheden.
  • Gedurende drie maanden ben je minimaal vier dagen per week beschikbaar.

Wil je in aanmerking komen voor een stageplek?

  • De eerste stap is het sturen van een motivatiebrief met curriculum vitae, bachelordiploma en ‑cijferlijst en een lijst van in de master al behaalde resultaten.
  • Kom je door de briefselectie, dan volgt een gesprek met twee wetenschappelijk medewerkers en een gesprek met het hoofd van de wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteuning van de fiscale sector van de Hoge Raad.
  • De laatste ronde bestaat uit een schriftelijke test. De beste kandidaten komen in aanmerking voor een stageplek bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad.

Uiteraard betaalt de Hoge Raad maandelijks een stagevergoeding en worden reiskosten (o.v.) vergoed.

Interesse in een stage bij de hoogste rechterlijke instantie van Nederland?

Stuur dan vóór 21 november 2022 een gemotiveerde sollicitatiebrief met de genoemde bijlagen ter attentie van mr. W. Boei naar stagecoordinatorfiscaal@hogeraad.nl. Je kunt Willem Boei via dit e-mailadres ook benaderen voor nadere inlichtingen. Meer informatie over de Hoge Raad, het parket en het wetenschappelijk bureau is ook te vinden op www.hogeraad.nl. De sollicitatiegesprekken zullen in week 49 of 50 plaatsvinden.