Vacatures advocaat-generaal sectie civiel


Per 1 mei 2021 ontstaan in het parket bij de Hoge Raad twee vacatures voor een advocaat-generaal (m/v) in de sectie civiel.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij:

  • ruime ervaring hebben opgedaan met de toepassing van het civiele recht in de rechtspraak en/of wetgeving en/of procespraktijk en/of het bedrijfsleven;
  • mede door publicaties blijk hebben gegeven van wetenschappelijke kwaliteiten, en
  • voldoen aan de wettelijke benoemingsvereisten (art. 4 en 5 Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren).

De werkzaamheden betreffen het gehele terrein van het burgerlijk recht.

Met betrekking tot de eerste vacature ligt het accent op het grensgebied publiek/privaatrecht.

De tweede vacature betreft een uitbreidingsplaats. Hierbij strekt ruime ervaring in een of meer van de volgende rechtsgebieden tot aanbeveling:

  • personen en familie(vermogens)recht, erfrecht en aanverwante gebieden;
  • sociaal recht, in het bijzonder arbeidsrecht;
  • insolventierecht.

Schriftelijke sollicitaties, voorzien van een curriculum vitae en een lijst van publicaties, kunnen tot en met 22 januari 2021 worden gericht aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad, postbus 20303, 2500 EH Den Haag, met vermelding van ‘persoonlijk’.

U kunt uw sollicitatie ook per e-mail sturen naar PG@hogeraad.nl

Het is ook mogelijk om – indien u niet zelf solliciteert – de aandacht van de procureur-generaal te vestigen op geschikte kandidaten. Het parket streeft naar meer diversiteit in de samenstelling.

Bij de advocaat-generaal mevrouw mr. E.B Rank-Berenschot (bereikbaar via de secretaresse, telefoonnummer 070 - 361 12 67) kunt u terecht met eventuele vragen over de functie en de benoemingsprocedure.