Juridisch Medewerker sectie ficaal


Juridisch medewerker sectie fiscaal

  • voor het juridisch ondersteunen van de leden van de belastingkamer, met als bijzonder aandachtsgebied het vormgeven van de arresten van de belastingkamer
  • v/m 36 uur per week
  • voor de duur van één jaar

Wil je in nauwe samenwerking met de leden van de belastingkamer meewerken aan een update van de standaardvormgeving van de arresten van de belastingkamer van de Hoge Raad en daarnaast de leden van de belastingkamer ook anderszins juridisch ondersteunen? Dan is deze tijdelijke functie iets voor jou.

Hoge Raad der Nederlanden

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. De Hoge Raad beoordeelt als cassatierechter of de rechter in vorige instantie het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. De Hoge Raad heeft ook andere wettelijke instrumenten ter beantwoording van rechtsvragen. Zo draagt de Hoge Raad bij aan de rechtseenheid, de rechtsvorming en de rechtsbescherming. De juridische taken van de Hoge Raad hebben een belangrijke maatschappelijke dimensie. De Hoge Raad is in de uitoefening van zijn taken dienstbaar aan het staatsbestel en de samenleving. Van de Hoge Raad maken naast de raad ook het parket en de directie Bedrijfsvoering deel uit. De leden van het parket brengen rechtsgeleerde adviezen uit. Het parket is onafhankelijk en staat onder leiding van de procureur-generaal. De directie bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de organisatorische processen en personele ondersteuning binnen de Hoge Raad, waaronder de wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteuning van de leden van raad en parket en de organisatie van de in- en externe communicatie.

Sectie Fiscaal

De sectie fiscaal bestaat uit leden van de Raad en van het Parket (de advocaten-generaal), het wetenschappelijk bureau, de gerechtssecretarissen en de sectoradministratie. In totaal bestaat de sectie uit 50 personen. Er is veel aandacht voor individuele ontwikkeling, niet alleen op juridisch inhoudelijk vlak, maar ook op het terrein van persoonlijke ontwikkeling.

Functie-inhoud

Je werkt met de leden van de belastingkamer aan de vormgeving van de arresten. Je werk zal bestaan uit het verzamelen en beschrijven van onderwerpen die bijdragen aan het efficiënt en helder schrijven van arresten. De onderwerpen kunnen stijl en taalgebruik betreffen, maar ook cassatietechniek.

Daarnaast werk je mee aan het schrijven van conceptarresten en het uitvoeren van het daarvoor benodigde (wetenschappelijke) onderzoek. Het zal daarbij in beginsel gaan om zaken van minder complexe aard.

Functie-eisen

Je beschikt over een aan een Nederlandse universiteit behaald diploma, bij voorkeur fiscaal recht of fiscale economie. Een doctoraal of master diploma is een pre.Goede studieresultaten strekken tot aanbeveling en een goed gevoel voor de Nederlandse taal is onontbeerlijk.

Bijzonderheden

Het gaat hier om een tijdelijke functie voor de duur van één jaar.

Arbeidsovereenkomst en salariëring

Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst met voor de duur van één jaar. Salariëring vindt plaats aan de hand van de CAO Rijk. Afhankelijk van het aantal jaar werkervaring zal inschaling plaatsvinden in schaal 10 met een maximumsalaris van € 4.707,58 bruto per maand bij een volledige werkweek. De Hoge Raad biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals betaald ouderschapsverlof, vervoersplan en de mogelijkheid om een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen, door middel van een individueel keuzebudget (IKB).

Informatie

Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij Kathelijne Baetsen, telefoonnummer 070 36 11 155 (hoofd wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteuning Sectie Fiscaal) en/of Anne-Claire Hijstek, telefoonnummer 070-36 11 392(adviseur Personeel & Organisatie). Voor informatie over de Hoge Raad, het parket en het wetenschappelijk bureau kan je ook terecht op onze website: www.hogeraad.nl.

Sollicitatie

Wil je solliciteren? Stuur dan je sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae en cijferlijst (bachelor en master) voor 15 maart 2023 naar: vacature@hogeraad.nl. De sollicitatie gesprekken zullen gevoerd worden op 23 maart 2023. Mogelijk zal een schrijftest onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.