Werken bij


De rechterlijke organisatie van de Hoge Raad bestaat uit drie zelfstandige onderdelen: het rechtscollege de Hoge Raad, het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad en de directie bedrijfsvoering.

Hoge Raad

De Hoge Raad bestaat uit de president, vicepresidenten, raadsheren en raadsheren in buitengewone dienst. De leden van het rechtscollege de Hoge Raad werken in drie kamers: de civiele kamer, de strafkamer en de belastingkamer. Zie voor meer informatie over de taken, de kamers en de leden:

Over ons

Kamers Hoge Raad

Parket

Het parket bij de Hoge Raad bestaat uit de procureur-generaal, de plaatsvervangend procureur-generaal, advocaten-generaal en advocaten-generaal in buitengewone dienst. Het parket bestaat uit drie secties: de sectie civiel recht, de sectie strafrecht en de sectie belastingrecht. Zie voor meer informatie over de taken, de secties en de leden:

Over ons

Bijzondere taken procureur-generaal

Directie bedrijfsvoering

De directie bedrijfsvoering omvat onder meer de juridische en administratieve ondersteuning van de Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad. Verder bestaat de directie uit stafafdelingen, zoals financiën, automatisering, communicatie, facilitaire- en personeelszaken, het kenniscentrum (de bibliotheek) en het archief.

Wetenschappelijk bureau
De leden van de Hoge Raad en van het parket bij de Hoge Raad worden bijgestaan door een wetenschappelijk bureau. Hier werken zo’n honderd talentvolle juristen. Zij doen voorbereidend onderzoek en schrijven notities en concepten voor conclusies en arresten. Zij werken in het algemeen vijf tot zes jaar bij de Hoge Raad samen met raadsheren en advocaten-generaal. Deze periode van samenwerking biedt veel mogelijkheden om ervaring op te doen op weg naar een volgende loopbaanstap.