Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden, data geen uitspraken en geen aanhangige zaken 2021


Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden, data geen uitspraken en geen aanhangige zaken.

De president van de Hoge Raad der Nederlanden, op grond van artikel 1.2.4 van het Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden (Stcrt. 2017, nr. 5928);
in overeenstemming met de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden;

Besluit:

dat er geen uitspraken worden gedaan en geen aanhangige zaken worden behandeld op:

  • vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag)
  • vrijdag 2 april 2020 (Goede Vrijdag)
  • vrijdag 14 mei 2020 (dag na Hemelvaartsdag)
  • 23 en 30 juli 2020 (zomerreces)
  • 13 en 20 augustus 2020 (zomerreces)
  • vrijdag 31 december 2020 (Oudejaarsdag)

Den Haag, 29 september 2020
Mr. M.W.C. Feteris