Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden, data geen uitspraken en geen aanhangige zaken 2020


Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden, data geen uitspraken en geen aanhangige zaken.

De president van de Hoge Raad der Nederlanden, op grond van artikel 1.2.4 van het Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden (Stcrt. 2017, nr. 5928);
in overeenstemming met de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden;

Besluit:

dat er geen uitspraken worden gedaan en geen aanhangige zaken worden behandeld op:

  • 10 april 2020 (Goede Vrijdag)
  • 22 mei 2020 (dag na Hemelvaartsdag)
  • 24 en 31 juli 2020 (zomerreces)
  • 14 en 21 augustus 2020 (zomerreces)
  • 25 december 2020 (Eerste Kerstdag)

Den Haag, 28 oktober 2019
Mr. M.W.C. Feteris