Prejudiciële vraag 23/01007


Rechtsgebied
Civiel
Verwijzende instantie
Rechtbank Amsterdam (9537271 CV EXPL 21-16160)
Datum uitspraak
3 maart 2023
Vindplaats uitspraak
Status
Schriftelijke opmerkingen
Reactietermijn
16 mei 2023 tot en met 11 juli 2023

Toepasselijkheid van de wettelijke termijn van verzet in verzetzaken tussen handelaar en consument indien uit het verstekvonnis niet blijkt van ambtshalve toetsing van oneerlijkheid zoals bedoeld in de Richtlijn oneerlijke bedingen.

1. Leidt de jurisprudentie van het Europees Hof in de arresten van 17 mei 2022
(ECLL:EU:C:2022: 3 94, 3 95, 3 96 en 3 9 7) ertoe dat in verzetzaken tussen een
handelaar en consument de wettelijke termijn van verzet (ambtshalve) buiten
toepassing moet worden gelaten indien uit het verstekvonnis niet blijkt van
(ambtshalve) toetsing op oneerlijkheid als bedoeld in de richtlijn van (alle)
bedingen die aan de vordering ten grondslag zijn gelegd, c.q. kunnen worden
gelegd?