Prejudiciële vraag 21/00450


Rechtsgebied
Civiel
Verwijzende instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem (200.253.262)
Datum uitspraak
22 december 2020
Vindplaats uitspraak
Status
Schriftelijke opmerkingen

Is het Kadaster voor zijn vorderingen wegens inschrijvings- en recherchekosten rechthebbende in de zin van art. 25 lid 3 Wet op het notarisambt op (een aandeel in) de kwaliteitsrekening(-en) van een notaris?

De vraag of het Kadaster voor zijn vorderingen wegens inschrijvingskósten en recherchekosten rechthebbende is in de zin van artikel 25, derde lid, van de Wet op het notarisambt