Prejudiciƫle vraag 19/03744

Rechtsgebied
Civiel
Verwijzende instantie
Rechtbank Amsterdam (C/13/640141/HA-ZA 17-1342)
Datum uitspraak
07-08-2019
Vindplaats uitspraak
ECLI:NL:RBAMS:2019:5729
Status
Schriftelijke opmerkingen

Brengt de aard van het vorderingsrecht van een bank op een cliënt mee dat dit onoverdraagbaar is in de zin van artikel 3:83 lid 1 BW indien wordt beoogd de vordering over te dragen aan een niet-bank?

1. Brengt de aard van het vorderingsrecht van een bank op een cliënt mee dat dit onoverdraagbaar is in de zin van artikel 3:83 lid 1 BW indien wordt beoogd de vordering over te dragen aan een niet-bank? Indien het antwoord op vraag 1 negatief is, leidt dat tot de volgende vraag. 2. Rust op de niet-bank aan wie de vordering wordt overgedragen een zorgplicht? Zo ja hoe verhoudt die zorgplicht zich tot de publiekrechtelijke regels die op een bank van toepassing zijn en de zorgplicht die op een bank rust? 3. Maakt het voor de antwoorden op de vorige vragen uit of de cliënt de kredietovereènkomst al dan niet volledig is nagekomen en of de bank de bankrelatie heeft opgezegd? 4. Welke rechten kan de cliënt uitoefenen jegens de overdragende bank indien het handelen van de niet-bank aan wie vorderingsrechten zijn gecedeerd afwijkt van wat zou mogen worden verwacht van een bank op grond van de voor een bank geldende publiekrechtelijke regels en de op een bank rustende zorgplicht?