Liquidatietarieven in civiele cassatiezaken

14 oktober 2020

De liquidatietarieven in burgerlijke zaken komen tot stand in overleg tussen de rechterlijke macht en de advocatuur. De liquidatietarieven voor de feitelijke instanties staan op rechtspraak.nl.

Hieronder staan de liquidatietarieven in civiele cassatiezaken. Deze tarieven komen tot stand in overleg tussen de Hoge Raad en de civiele cassatiebalie.

Standaard cassatiezaak

A. Vorderingszaak:

  • Bij vernietiging € 2.600,--
  • Bij verwerping € 2.200,--

B. Verzoekschriftzaak:

  • Bij vernietiging € 2.200,--
  • Bij verwerping € 1.800,--

Bij de kostenveroordelingen in zaken van de ondernemingskamer wordt het tarief van vorderingszaken toegepast: dus € 2.200,-- bij verwerping en € 2.600,-- bij vernietiging.

Indien de advocaat van verweerder heeft volstaan met het standaard verweerschrift tot verwerping, zonder schriftelijke toelichting, dan wel heeft volstaan met een volledige referte, wordt (naast de veroordeling voor de verschotten) voor het salaris een ‘refertetarief’ van € 800,-- gehanteerd. Dit refertetarief wordt ook in enkele andere gevallen gehanteerd.

Indien de advocaat van verweerder heeft volstaan met een Borgersbrief, wordt ¼ van het reguliere salaris voor verweer toegewezen, dus € 550,-- dan wel € 450,--.

Na een prejudiciële procedure bij het HvJEU te Luxemburg worden de genoemde bedragen telkens verhoogd met € 2.200,--. Bij het Benelux-Gerechtshof stelt het Hof zelf de kosten vast die met de prejudiciële procedure gemoeid zijn; die kosten worden dan opgeteld bij het geliquideerde salaris.

Nb. De vermelde tarieven vormen een richtsnoer, waarvan op grond van de bijzonderheden van een zaak in een individueel geval kan worden afgeweken (zie art. 419 lid 4 en 429 lid 3 Rv).

IE-zaken

Voor vergoeding van de proceskosten met toepassing van art. 1019h Rv zijn indicatietarieven ontwikkeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen octrooizaken en andere IE-zaken.

Indicatietarieven in octrooizaken (pdf, 300 kB)

Indicatietarieven in IE-zaken (pdf, 221 kB)