De Raad


De raad bestaat uit de president, vicepresidenten, raadsheren en raadsheren in buitengewone dienst. De raad wordt bijgestaan door de griffier die tevens kabinetschef van de president is.

Ten aanzien van de samenstelling van de raadsheren in de Hoge Raad geldt een aantal eisen waaraan bij voorkeur wordt voldaan. Zie ook kader hiernaast 'Raadsheren in de Hoge Raad'.

De raadsheren worden in hun werkzaamheden ondersteund door het wetenschappelijk bureau.

Meer over het wetenschappelijk bureau

Kabinet president

G. (Dineke) de Groot, president
secretariaat: 070 - 361 1237

A.M. (Ilona) Wolffram- van Doorn, griffier


Profiel president Hoge Raad

Aan welke vereisten moet een (volgende) president voldoen?

Toespraken president

Jaarlijks houdt de president van de Hoge Raad diverse toespraken. Een aantal hiervan zijn (gedeeltelijk) terug te lezen.

Raadsheren in de Hoge Raad

De Hoge Raad bestaat uit meer dan dertig rechters en is verdeeld in vier kamers.