P.C. (Paul) Vegter


Loopbaan

  • 1978 - 1991 universitair (hoofd)docent Katholieke Universiteit Nijmegen
  • 1986 - 1991 rechter plaatsvervanger rechtbank Arnhem
  • 1991 - 1997 rechter rechtbank Arnhem
  • 1997 - 2009 raadsheer gerechtshof Arnhem
  • 1998 - heden bijzonder hoogleraar penitentiair recht aan de Radboud Universiteit
  • Per 1-03-2009 advocaat-generaal parket bij de Hoge Raad
  • In Buitengewone Dienst (IBD)

Toon nevenfuncties

Geboren in 1953