Het parket


Bij de Hoge Raad bestaat een parket. Aan het hoofd van het parket bij de Hoge Raad staat de procureur-generaal.Tot het parket behoren verder de plaatsvervangend procureur-generaal en de advocaten-generaal. Het parket bij de Hoge Raad staat los van het Openbaar Ministerie en de leden zijn onafhankelijk van regering en parlement.

De voornaamste taak die aan de procureur-generaal is opgedragen betreft het geven van juridische adviezen, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad. Meestal worden de conclusies door de advocaten-generaal in het parket namens de procureur-generaal genomen.

De advocaten-generaal dragen zelfstandig verantwoordelijkheid voor de inhoud van hun conclusies. De advocaten-generaal zijn werkzaam in de secties civiel recht, strafrecht of belastingrecht van het parket.

De advocaten-generaal worden in hun werkzaamheden ondersteund door het wetenschappelijk bureau.

Kabinet procureur-generaal

F.W. Bleichrodt, procureur-generaal
M.H. Wissink, plaatsvervangend procureur-generaal
Secretariaat: 070 - 361 12 67

N.N. Kirkels-Vrijman, kabinetschef

T. (Thea) Tjeerdema, woordvoerder/communicatieadviseur 
070 - 361 12 62 / 06 - 15 03 25 07

Advocaten-generaal straf

Advocaten-generaal belasting