J. (Jaap) de Hullu


Loopbaan

  • 1983-1986 wetenschappelijk medewerker Universiteit van Amsterdam
  • 1986-1992 universitair docent strafrecht Rijksuniversiteit Groningen
  • 1990-1994 advocaat en partner (Sjöcrona, Van Stigt, De Roos en Pen)
  • 1992-2003 hoogleraar straf- en strafprocesrecht Universiteit Tilburg
  • Per 1-09-2003 raadsheer Hoge Raad
  • Per 1-09-2017 vicepresident Hoge Raad

Toon nevenfuncties

Geboren in 1958