Kamers Hoge Raad


De Hoge Raad bestaat uit meer dan dertig rechters en is verdeeld in vier kamers. De leden van de raad zijn werkzaam op één van de drie rechtsgebieden. De vierde kamer behandelt klachten tegen rechterlijke ambtenaren en zaken over schorsing en ontslag van rechterlijke ambtenaren die voor het leven zijn benoemd. Ook behandelt de vierde kamer verzoeken tot wraking van een rechter uit de Hoge Raad. De vierde kamer wordt gevormd uit leden van de andere kamers.

De raadsheren in de Hoge Raad en de advocaten-generaal van het parket bij de Hoge Raad worden in hun werkzaamheden ondersteund door het wetenschappelijk bureau.

Raadsheren in buitengewone dienst (i.bd.) als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

C.J. Borman
J.E.M. Polak
H.G. Sevenster

Vierde kamer

De vierde kamer behandelt klachten tegen rechterlijke ambtenaren en zaken over schorsing en ontslag van rechterlijke ambtenaren die voor het leven zijn benoemd. Ook behandelt de vierde kamer verzoeken tot wraking van een rechter uit de Hoge Raad.

De vierde kamer bestaat uit: de president en vanuit elke kamer één vicepresident en twee raadsheren (voorlopig vanuit de belastingkamer nog drie raadsheren, omdat zij al van de poule deel uitmaakten). Meer informatie is te vinden in de rubriek Bijzondere taken.

De vierde kamer bestaat uit de volgende leden:
G. de Groot (voorzitter), V. van den Brink, M.E. Van HiltenM.J. KroezeE.N. Punt, J. Wortel, T.H. Tanja-van den BroekA.L.J. van StrienA.E.M. RöttgeringF.J.P. Lock en G.C. Makkink.

Toelichting rol reservisten

Arresten van de Hoge Raad worden vastgesteld door een combinatie van drie of vijf raadsheren (‘de zetel’). De zetel behandelt een zaak, beraadslaagt daarover, neemt een beslissing en doet uitspraak.

In het Procesreglement van de Hoge Raad der Nederlanden is vastgelegd dat de overige leden van een kamer van de Hoge Raad niet zijn belast met de behandeling en beslissing van de zaak. Wel kunnen deze overige leden (de ‘reservisten’) met het oog op het bewaken van de rechtseenheid in de kamer deelnemen aan de beraadslaging over zaken in raadkamer.

In het Protocol deelname aan behandeling en beraadslaging van de Hoge Raad der Nederlanden (pdf, 486 kB) zijn nadere regels gesteld over de deelname aan de behandeling en de beraadslaging.

In dit protocol is ook geregeld wanneer een lid van de Hoge Raad zich in een zaak dient te verschonen omdat de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Ook bevat dit protocol regels voor de wraking van leden van de Hoge Raad.