Interactief schilderij


Het schilderij (olieverf op doek) is in 2015 is geschilderd door Helen Verhoeven. Zij werkte vanuit haar atelier in Berlijn een jaar lang aan het schilderij. Het is maar liefst 400 x 647 cm. Het hangt in de ontvangstruimte van het Hoge Raad gebouw.

Beweeg met uw muis over het schilderij. Als er een handje_16 (handje) verschijnt kunt u klikken en wordt een onderdeel verder toegelicht.

kunstwerk Hoge Raad Het schilderij Vrouwe Justitia De bloederige moord op de gebroeders De Witt Koning Willem I Johan Thorbecke Spinoza Mr. dr. L.E. Visser Hugo de Groot Aletta Jacobs Meijers en Cleveringa (portretten naast elkaar) Kenau Simonsdochter Hasselaer

Hotspots

Vrouwe Justitia

Vrouwe Justitia wordt beschouwd als hét symbool voor rechtvaardigheid.

Koning Willem I

Dit zijn de benen en voeten van Koning Willem I. In 1815 werd hij als Koning Willem I ingehuldigd. Hoewel Willem I als absoluut monarch heerste, was hij op de toekomst gericht.

De bloederige moord op de gebroeders De Witt

De gebroeders Johan en Cornelis de Witt werden op 20 augustus 1672 bij heftige politieke en maatschappelijke onrusten in Den Haag vermoord.

Mr. dr. L.E. Visser

Mr. dr. Visser was de eerste Joodse president van de Hoge Raad. Wegens zijn joodse afkomst werd hij in de oorlog ontslagen door de Duitse bezetter zonder dat de Hoge Raad daartegen protesteerde.

Meijers en Cleveringa (portretten naast elkaar)

Eduard Maurits Meijers genoot bekendheid als hoogleraar burgerlijk recht en internationaal privaatrecht, maar hij was ook filosoof en rechtshistoricus. Vanwege zijn Joodse afkomst werd hij al snel na de Duitse bezetting ontslagen. Zijn oud-promovendus Rudolph Cleveringa ging hier tegenin in een beroemde protestrede.

Spinoza

Spinoza werd omschreven als een vriendelijke, rustige en bescheiden man. Maar ook als een man met, voor in de tijd waarin hij leefde, radicale ideeën.

Johan Thorbecke

Als liberaal parlementariër en prominent rechtsgeleerde werd Johan Thorbecke benoemd tot voorzitter van de commissie die moest toezien op de grondwetsherziening van 1848.

Aletta Jacobs

Het is tekenend voor het leven van Aletta Jacobs, dat het antwoord van minister Thorbecke (ook afgebeeld in dit schilderij) op haar verzoek om te mogen studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen niet aan haar, maar aan haar vader was gericht.

Hugo de Groot

Hugo de Groot wordt beschouwd als een van de grootste juristen ooit.

Kenau Simonsdochter Hasselaer

‘Kenau’ is tegenwoordig synoniem voor een bazige, onvriendelijke vrouw, maar Kenau Simonsdochter Hasselaer is een historisch persoon.

Het schilderij

Op het schilderij ‘Hoge Raad’ is een drukbevolkte rechtszaal te zien. De wanden zijn bedekt met kunsthistorische verwijzingen naar de ontwikkeling van het Nederlands recht en de grondwet. Er zijn voormalige politici, geleerden, staatshoofden en filosofen te zien. Naast het recht is ook het onrecht, agressie en geweld zichtbaar.