Zitting bijwonen


Procedures bij de Hoge Raad worden vrijwel geheel schriftelijk gevoerd. Dit heeft tot gevolg dat er bijna geen zittingen zijn waarbij partijen en/of advocaten verschijnen die hun standpunt toelichten. Dat betekent dat er nauwelijks momenten zijn waarop belangstellenden een zitting zouden kunnen bijwonen. In civiele zaken worden soms mondelinge pleidooien gehouden. Die pleidooien worden vermeld in de onderstaande agenda.

Er zijn wekelijks rolzittingen. Dit is een zitting waarop een ‘agenda’ van de lopende zaken wordt bijgehouden. De rolzitting wordt door een (rol)raadsheer, een advocaat-generaal en een gerechtssecretaris gedaan.

Rolzitting straf

Er is een vaste rolzitting op dinsdag om 12.30 uur van de strafkamer (zie voor uitzonderingen het bijzonder reglement).

Rolzitting civiel

Op vrijdag om 10.00 uur worden de uitspraken vermeld op de rol van de civiele kamer (zie voor uitzonderingen het bijzonder reglement).

Agenda mondelinge pleidooien in civiele zaken

Hieronder vindt u de agenda van de mondelinge pleidooien in civiele zaken. Deze zittingen zijn publiek toegankelijk. Op deze zittingen lichten procespartijen bij monde van hun advocaten hun standpunt(en) toe.

16 juni 2023 (om 10:00 uur)
Zaaknummer: 22/03243
Procespartijen: Sonos Europe c.s. / Google LLC.
Korte omschrijving van de zaak: Procesrecht. Octrooizaak. Google heeft de zaak aangebracht bij de rechtbank Den Haag conform het Versneld Regime in Octrooizaken (VRO-regime). De rechtbank heeft zich onbevoegd verklaard en zaak verwezen naar de rechtbank Midden-Nederland met oplegging VRO-regime. Sonos heeft tegen het verwijzingsvonnis hoger beroep ingesteld. Hangende dit hoger beroep heeft de rechtbank Midden Nederland de zaak behandeld met toepassing van het VRO-regime en eindvonnis gewezen. Het hof heeft Sonos in het hoger beroep tegen het verwijzingsvonnis niet-ontvankelijk verklaard wegens gebrek aan belang.

23 juni 2023 (om 10:00 uur)
Zaaknummer: 22/04766
Procespartijen: Tinnus Enterprices LLC c.s. / Koopman International B.V.
Korte omschrijving van de zaak: Intellectueel eigendomsrecht. Tinnus Enterprice c.s. menen dat Koopman International inbreuk heeft gemaakt op haar octrooi door verhandeling van een waterballonvuller. De rechtbank heeft geoordeeld dat het octrooi niet geldig is. In hoger beroep heeft het hof geoordeeld dat het octrooi geldig is, maar de waterballonvuller van Koopman International niet valt onder de beschermingsomvang van het octrooi en dat Tinnus Enterprices c.s. onrechtmatig jegens Koopman International hebben gehandeld, o.m. door berichten over vermeende inbreuken te verspreiden.

30 juni 2023 (om 10:00 uur)
Zaaknummer: 22/03487
Procespartijen: St. Pensioenbehoud c.s. / De Staat der Nederlanden
Korte omschrijving van de zaak: Pensioenrecht. Europees recht. Collectieve actie art. 3:305a BW. Is het buffervereiste voor Nederlandse pensioenfondsen in strijd met de IORP II-Richtlijn? De rechtbank en het hof beantwoordden die vraag ontkennend.

Aanvullende informatie

De Hoge Raad heeft geen toga's voor advocaten. Advocaten dienen zelf voor een toga te zorgen.

Meer informatie over het verloop van een cassatieprocedure kunt u vinden onder cassatierechtspraak.