Zitting bijwonen


Procedures bij de Hoge Raad worden vrijwel geheel schriftelijk gevoerd. Dit heeft tot gevolg dat er bijna geen zittingen zijn waarbij partijen en/of advocaten verschijnen die hun standpunt toelichten. Dat betekent dat er nauwelijks momenten zijn waarop belangstellenden een zitting zouden kunnen bijwonen. In civiele zaken worden soms mondelinge pleidooien gehouden. Die pleidooien worden vermeld in de onderstaande agenda.

Rolzitting straf

Er is een vaste rolzitting op dinsdag om 12.30 uur van de strafkamer (zie voor uitzonderingen het bijzonder reglement).

Uitspraken civiel

Op vrijdag vanaf 10.00 uur worden de uitspraken van de civiele kamer geplaatst in het voor de advocaten van partijen toegankelijke webportaal en aangetekend op het wekelijkse overzicht van zaken. In de loop van de vrijdag worden alle uitspraken gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

Agenda mondelinge pleidooien in civiele zaken

Op deze pagina vindt u de agenda van de mondelinge pleidooien in civiele zaken. Op deze zittingen lichten procespartijen bij monde van hun advocaten hun standpunt(en) toe. Deze zittingen zijn publiek toegankelijk. Brengt u ons op de hoogte van uw aanwezigheid door te mailen naar voorlichting@hogeraad.nl?

10 november 2023 (13.30 uur), zitting zal via een livestream op www.hogeraad.nl te volgen zijn

HR 23/00868 Het Land Aruba / de stichting Fundacion Orguvo Aruba c.s. en 23/00901 Het Land Curaçao / de stichting Human Rights Caribbean Foundation c.s.

De zaken hebben betrekking op de openstelling van het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht op Aruba, respectievelijk Curaçao. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft bij vonnissen van 6 december 2022 voor recht verklaard dat bepalingen uit de wetgeving van Aruba, respectievelijk Curaçao geen toepassing vinden, voor zover daardoor het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht zou worden uitgesloten. Het Gemeenschappelijk Hof heeft daarbij bepaald dat de vonnissen geen consequenties hebben voor de mogelijkheid van adoptie van kinderen.

Het Land Aruba en het Land Curaçao bestrijden in cassatie de beslissing van het Gemeenschappelijk Hof tot openstelling van het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht. Zij voeren onder meer aan dat het Gemeenschappelijk Hof buiten zijn rechtsvormende taak is getreden en onvoldoende oog heeft gehad voor de staatsrechtelijke verhoudingen.

De vonnissen van het Gemeenschappelijk Hof zijn te vinden op: ECLI:NL:OGHACMB:2022:134 en ECLI:NL:OGHACMB:2022:135.

Dit pleidooi zal via een livestream te volgen zijn. De link naar de livestream vindt u op 10 november op de homepage van www.hogeraad.nl.

Aanvullende informatie

De Hoge Raad heeft geen toga's voor advocaten. Advocaten dienen zelf voor een toga te zorgen.

Meer informatie over het verloop van een cassatieprocedure kunt u vinden onder cassatierechtspraak.