Zitting bijwonen


Procedures bij de Hoge Raad worden vrijwel geheel schriftelijk gevoerd. Dit heeft tot gevolg dat er bijna geen zittingen zijn waarbij partijen en/of advocaten verschijnen die hun standpunt toelichten. Dat betekent dat er nauwelijks momenten zijn waarop belangstellenden een zitting zouden kunnen bijwonen.

Er zijn wekelijks rolzittingen. Dit is een zitting waarop een ‘agenda’ van de lopende zaken wordt bijgehouden. De rolzitting wordt door een (rol)raadsheer, een advocaat-generaal en een gerechtssecretaris gedaan. De rolzittingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Rolzitting straf

Er is een vaste rolzitting op dinsdag om 12.30 uur van de strafkamer (zie voor uitzonderingen het bijzonder reglement).

Rolzitting civiel

Op vrijdag om 10.00 uur worden de uitspraken vermeld op de rol van de civiele kamer (zie voor uitzonderingen het bijzonder reglement).

De Hoge Raad heeft geen toga's voor advocaten. Advocaten dienen zelf voor een toga te zorgen.

Meer informatie over het verloop van een cassatieprocedure kunt u vinden onder cassatierechtspraak.