Voorlichtingsbijeenkomsten


De primaire doelgroep van onze voorlichtingsbijeenkomsten bestaat uit juridische studenten op hbo- en wo-niveau, maar ook studenten van het mbo en het Voorgezet Onderwijs zijn van harte welkom.

Voorkennis van ons rechtssysteem in het algemeen en de rechtspraak in het bijzonder is wel belangrijk om samen het gesprek te kunnen voeren. Door middel van interactie wordt aan de opgedane (theoretische) kennis meer 'handen en voeten' gegeven.

Studenten die de Hoge Raad bezocht hebben, hebben bij hun verdere studie een duidelijker beeld van wat de Hoge Raad is en doet.

Een bezoek aan de Hoge Raad bestaat uit het vertonen van een korte informatieve film, waarin wordt ingegaan op de plaats van de Hoge Raad binnen de rechtspraak en de taak en werkwijze van de Hoge Raad.

Daarna verzorgt de griffier van de Hoge Raad een algemene inleiding, waarbij hij diverse aspecten van de rechtsprekende taak zal belichten.

Tot slot bespreekt een raadsheer in de Hoge Raad een concreet, vaak actueel, arrest. Dat arrest wordt vooraf doorgegeven en van de studenten wordt verwacht dat zij dit arrest vooraf bestudeerd hebben.

De raadsheer gaat in op de specifieke rechtsvragen in dit arrest en op de manier waarop een arrest door bespreking in de raadkamer tot stand komt. Hij of zij vertelt ook hoe een gemiddelde werkweek van een raadsheer er uit ziet. Er is volop ruimte voor vragen en gesprek.

Voorbereiding

Met het oog op het interactieve karakter van het programma ontvangt de Hoge Raad groepen studenten met een maximale omvang van 20-25 personen. Voor een goed gesprek is het nodig dat de studenten het bezoek ook in meer algemene zin voorbereiden, door vooraf na te denken over de volgende vragen:

  • wat willen we over de Hoge Raad te weten komen;
  • waarom willen we dat;
  • welke vragen kunnen we tijdens het bezoek stellen om dat te weten te komen?

Studentenbezoek aanvragen

Bij een aanvraag voor een bezoek, is de volgende informatie nodig:

  • wat is de samenstelling van de groep: welke opleiding/richting en welke studiejaar;
  • is er voorkeur voor een civiel- of straf- of fiscaalrecht gericht programma;
  • zijn er specifieke wensen ten aanzien van het programma;
  • is er een voorkeur voor een dag of datum/data voor het bezoek (civielrechtprogramma op dinsdag, straf- of fiscaalrecht programma op donderdag);
  • uit hoeveel personen bestaat de groep;
  • waarom wil de groep de Hoge Raad bezoeken? Wat is het leerdoel;
  • wie is de contactpersoon?

Aan de hand van de antwoorden wordt een programma samengesteld. Een bezoek aan de Hoge Raad kan (bij voorkeur) plaatsvinden op dinsdag (civiel) en donderdag (straf/fiscaal). Voor het aanvragen van een bezoek wordt u vriendelijk verzocht een e-mail te sturen naar studenten@hogeraad.nl. Stuurt u bij uw aanvraag onderstaand vragenformulier ingevuld mee.

De aanvraag van een bezoek heeft een doorlooptijd van twee maanden. Wij raden u daarom aan een bezoek tijdig aan te vragen.

Vragenlijst aanvraag studentenbezoek Hoge Raad der Nederlanden (pdf, 315 kB)

Rondleidingen overige groepen

Het is ook voor kleine gezelschappen mogelijk om op aanvraag een bezoek te brengen aan het gebouw van de Hoge Raad. U krijgt een inleiding over het werk en/of het gebouw van de Hoge Raad. Er wordt voor u een programma op maat samengesteld.

Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar griffier@hogeraad.nl. Om uw verzoek te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u informatie geeft over het doel van uw bezoek en de achtergrond, samenstelling en grootte van uw gezelschap.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie, telefoonnummer 070 - 36 11 262/268.