Samenstelling ACAS


Leden van de adviescommissie afgesloten strafzaken

Vaste leden

 • prof. mr. C.P.M. Cleiren, tevens voorzitter, hoogleraar straf(proces)recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden
 • prof. dr. M. Jelicic, bijzonder hoogleraar neuropsychologie en recht aan de Universiteit Maastricht
 • mr. dr. W.N. Ferdinandusse, senior officier van justitie bij het Landelijk Parket
 • prof. mr. A.A. Franken, hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit Utrecht, tevens advocaat
 • C.J. Heijsman, voormalig hoofdcommissaris van politie, politiechef van de regionale eenheid Oost Nederland

Plaatsvervangende leden

 • prof. mr. dr. W.L.J.M. Duijst, hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht aan de Universiteit Maastricht
 • mr. F. Posthumus, senior advocaat-generaal bij het ressortsparket, vestiging Amsterdam
 • prof. dr. H.L.G.J. Merckelbach, hoogleraar rechtspsychologie aan de Faculteit der Psychologie en Neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht
 • mr. J.I.M.G. Jahae, advocaat
 • J.A.J.T. Vissers, voormalig politiechef eenheid Rotterdam (a.i.) en voormalig politiechef Eenheid Zeeland-West-Brabant.

Secretaris

 • mr. drs. V.M.L. Sebel, wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad der Nederlanden