Betekening van exploten bestemd voor de Staat der Nederlanden


Exploten die zijn bestemd voor de Staat der Nederlanden moeten volgens de wet worden betekend aan het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad.

De griffie van de Hoge Raad is belast met de administratieve verwerking en doorzending van de exploten aan het ministerie of de ministeries die daarin zijn vermeld.

Aanwijzing als bedoeld in artikel 48 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende de betekening van exploten bestemd voor de Staat der Nederlanden (pdf, 21 kB)