Adviserende taak


De Hoge Raad heeft een bijzondere positie in ons rechtsbestel. Dat blijkt ook uit de adviserende taak van de Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Meestal wordt geadviseerd omdat daarom is gevraagd door de regering, vaak via de minister van Justitie en Veiligheid.

Voorgenomen wetgeving of bijvoorbeeld plannen die de organisatie van de rechtspraak betreffen zijn regelmatig aanleiding voor een adviesaanvraag.