Aanwijzen ander gerecht


De procureur-generaal behandelt ook verzoeken van het Openbaar Ministerie (OM) om aanwijzing van een gerecht voor de vervolging en berechting van rechters en leden van het OM (artikel 510 Wetboek van Strafvordering).

De regeling strekt ertoe te voorkomen dat een rechterlijk ambtenaar die wordt verdacht van een strafbaar feit, door zijn eigen gerecht wordt berecht. In deze zaken adviseert de procureur-generaal de Hoge Raad over de vraag of een ander gerecht moet worden aangewezen en doet hij een voorstel voor de aan te wijzen rechtbank.