De Hoge Raad spreekt recht in drie rechtsgebieden: civiel recht, strafrecht en belastingrecht. Dit hoofdstuk gaat over zaken die in deze rechtsgebieden zijn behandeld, met aandacht voor de kant van het parket en voor de uitspraak van de Hoge Raad. Vervolgens komen in dit hoofdstuk de uitleg en toepassing van het recht van de Europese Unie aan de orde, het werkterrein van de vierde kamer van de Hoge Raad en de samenstelling van de Hoge Raad in 2022.