Banner Jaarverslag

De Hoge Raad spreekt recht in drie rechtsgebieden: civiel recht, strafrecht en belastingrecht. In dit hoofdstuk worden per rechtsgebied enkele zaken besproken waarin de Hoge Raad het afgelopen jaar uitspraak heeft gedaan. Er wordt ook een totaaloverzicht van zaakgegevens in 2023 gegeven. Vervolgens komen de uitspraken aan de orde waarin prejudiciële vragen werden gesteld aan of beantwoord door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Daarna worden de uitspraken van de vierde kamer van de Hoge Raad en de ontvangen klachten en overige correspondentie toegelicht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van de samenstelling van de Hoge Raad op 31 december 2023 en de mutaties in de Hoge Raad in 2023.