Wetenschappelijk bureau


De raadsheren van de Hoge Raad en de advocaten-generaal van het parket bij de Hoge Raad worden in hun werkzaamheden ondersteund door het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Dit bureau bestaat sinds 1978. Er zijn circa honderd talentvolle, veelal jonge, juristen aan het wetenschappelijk bureau verbonden. Meestal hebben zij al enkele jaren ervaring in de praktijk of wetenschap als zij bij de Hoge Raad komen werken. Zij werken in het algemeen vijf tot zes jaar bij de Hoge Raad en stromen dan door naar een functie in de rechterlijke macht, advocatuur, Openbaar Ministerie, wetenschap of overheid.

De medewerkers van het wetenschappelijk bureau doen voorbereidend onderzoek, zoals het analyseren van dossiers, het verzamelen van relevante literatuur en -jurisprudentie, en schrijven concepten voor conclusies en arresten. De samenwerking tussen de raadsheren en advocaten-generaal en de wetenschappelijk medewerkers wordt van beide kanten als heel waardevol ervaren. Voor de wetenschappelijk medewerkers biedt hun tijd bij de Hoge Raad de gelegenheid veel te leren van de ervaren raadsheren en advocaten-generaal. Tegelijkertijd zijn de ideeën van de jonge en gemotiveerde medewerkers inspirerend voor de leden van de Hoge Raad en het parket.

In de afgelopen vier jaar heb ik voor drie fiscale advocaten-generaal van het Parket gewerkt en samengewerkt met meerdere raadsheren van de Hoge Raad. Van gemeentelijke belastingen tot aan ingewikkelde vennootschapsbelasting-zaken, je werkt mee aan allerlei soorten zaken. Ik dacht in een hele formele werkomgeving terecht te komen, maar de omgang onderling is juist laagdrempelig en daarnaast is de sfeer op de werkvloer erg prettig.

Ulviye Isik, medewerker wetenschappelijk bureau

Een wetenschappelijk medewerker werkt voor de raad óf voor het parket bij de Hoge Raad. Meestal werken wetenschappelijk medewerkers afwisselend voor zowel de raad als voor het parket bij de Hoge Raad.


Publicatie: 35 jaar wetenschappelijk bureau

Bundel ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad.