Bedrijfsvoering


De bedrijfsvoering van de Hoge Raad draagt zorg voor de administratieve en wetenschappelijke ondersteuning van de leden van de raad en het parket.

De Hoge Raad ontvangt jaarlijks een budget van de minister van Veiligheid en Justitie. Dat budget wordt door de minister vastgesteld aan de hand van de begroting en het jaarplan van de Hoge Raad. Over de besteding van het budget legt de directeur bedrijfsvoering in het jaarverslag bedrijfsvoering verantwoording af aan de minister. Vanwege zijn bijzondere positie in het Nederlands staatsbestel is aan de Hoge Raad een zelfstandige positie verleend in het begrotingsproces, vergelijkbaar met die van de Hoge Colleges van Staat.

Onder de verantwoordelijkheid van de directeur bedrijfsvoering valt, naast het beheer van de financiën, ICT, interne (facilitaire) zaken, personeelszaken, communicatie ook de administratieve en de wetenschappelijke ondersteuning van raad en parket. De wetenschappelijke ondersteuning bestaat uit het wetenschappelijk bureau en het kenniscentrum (bibliotheek, documentatie en archief).


Directie bedrijfsvoering

Vera de Witte

Directeur bedrijfsvoering Vera de Witte

Secretariaat: 070 - 361 1410